Cmentarze


Parafia p. w. św. Aleksandra Newskiego posiada dwie nekropolie: na Starym cmentarzu przy ulicy Ogrodowej 41 i na Dołach, na ulicy Telefonicznej4.
Projekt pierwszej z nich pojawił się na początku lat 50-ch XIX wieku, gdy w Łodzi zaczęło brakować terenów grzebalnych. W 1855 roku władze urządziły nowy cmentarz i podzieliły go na trzy części: ewangelicką, katolicką i prawosławną, przy czym ta ostatnia zajmowała najmniejszą powierzchnię. W chwili pojawienia się nekropolii w mieście prawie nie było mieszkańców wyznania wschodniego (zaledwie trzy osoby w 1857 roku), ale z biegiem czasu liczba prawosławnych wzrosła na tyle ( w 1897 roku 6820 osób, w tym 3548 wojskowych), że wyniknęła potrzeba założenia drugiego cmentarza.

W 1899 roku rada parafialna nabyła od dozoru kościelnego rzymskokatolickiej parafii Najświętszej Marii Panny sześciomorgową działkę we wsi Doły. Powstał tam drugi cmentarz ze stróżówką oraz niedużą świątynią p.w. Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny (Uspienija Prieswiatoj Bogorodicy).
W latach 1914-1915 na terenie nekropolii pochowano kilka tysięcy oficerów i żołnierzy rosyjskiej armii cesarskiej poległych podczas Operacji Łódzkiej. Spoczęli oni w 16 zbiorowych mogiłach. Wśród innych wartych odnotowania osób można wymienić:

  • Katarzyna Kobro, wybitna rzeźbiarka
  • Wiktora Kuchelbeckera, urzędnika Ministerstwa Finansów w Petersburgu, wnuka poety Wilhelma Kuchelbeckera, który był jednym z najbliższych przyjaciół Aleksandra Puszkina
  • Olgę Olginę-Mackewicz, wybitną śpiewaczkę operową i pedagoga, odznaczona Krzyżem Oficerskim Polonia Restituta

Na Starym cmentarzu przy ulicy Ogrodowej znajduje się kilka pomników – prawdziwych dzieł sztuki:

  • mauzoleum Konstantego Gojżewskiego wybudowany w stylu dziewiętnastowiecznej neobizantyjskiej architektury cerkiewnej. Prawosławny mężczyzna był komisarzem III cyrkułu policji, jego żona Aleksandra wyznawała katolicyzm. Nie życząc sobie rozstania nawet po śmierci, małżonkowie postanowili, że zostaną pochowani obok siebie, a w ścianie pomiędzy dwiema częściami cmentarza zostanie zainstalowana furtka, by umożliwić rodzinie i przyjaciołom jednoczesne zwiedzanie ich grobów.
  • pomnik 9 żołnierzom 40 Koływańskiego Pułku Piechoty poległym podczas rewolucji w latach 1905-1907. Wzniesiono go ze środków zgromadzonych przez pułkowych kolegów zmarłych, widnieje na nim nadpis: „ Wam, wierni synowie cesarza i Ojczyzny, którzy nie sprzeniewierzyli się przysiędze”.
  • pomnik Anatolijowi Kosteckiemu, asystentowi komisarza cyrkułu. Złamana kolumna symbolizuje przedwcześnie zakończone życie – 25-letni mężczyzna popełnił samobójstwo. Aby pochować go na cmentarzu, rodzina zmarłego zadeklarowała, iż cierpiał on na „rozstrój psychiczny”
  • pomnik Wiktorowi Kaniszczewowi, porucznikowi 37 Jekaterynburskiego Pułku Piechoty. Poza tym był on nauczycielem gimnastyki w Gimnazjum Męskim. Obiekt ma kształt namiotu wojskowego i powstał przy udziale pułkowych kolegów Kaniszczewa.

Godziny otwarcia cmentarzy:

  • 01 kwietnia – 31 października – 8 -20;
  • 1 listopada – 31 marca - 8-17