Z życia Bractwa Św. Św. Cyryla i Metodego w Łodzi


1 % podatku
Prosimy o wpłatę 1% na rzecz Stowarzyszenia Bractwo Prawosławne św.św. Cyryla i Metodego
KRS 0000129924 z dopiskiem "Łódź"
Zebrane środki pozwolą nam na wspieranie inicjatyw społeczności prawosławnej.
Z góry dziękuję za udzielone wsparcie.

O Soborze na Krecie
9 października po Świętej Liturgii odbyło się w Sali Parafialnej spotkanie z Jego Ekscelencją Arcybiskupem Szymonem na temat Soboru Panprawosławnego na Krecie, który miał miejsce pod koniec czerwca br. Arcybiskup łódzko-poznański przybliżył zebranym genezę i przebieg tego znaczącego wydarzenia dla wszystkich prawosławnych na świecie. Oprócz parafian z Katedralnej Cerkwi Świętego Aleksandra Newskiego wykładu wysłuchała również grupa zainteresowanych tematyką prawosławną mieszkańców Łodzi i okolic. Władyka Szymon barwnie i sugestywnie oddał atmosferę obrad Soboru, przybliżając stanowisko Polskiej Autokefalicznej Cerkwi Prawosławnej w kwestii najważniejszych tematów poruszanych na Krecie. Wyjaśniając powody nieuczestniczenia w Soborze kilku Cerkwi autokefalicznych podkreślił, że ich stanowisko zostało przyjęte do wiadomości przez Ojców Soborowych ze smutkiem, choć jednocześnie - z szacunkiem dla suwerennej decyzji. Dla Cerkwi które nie zdecydowały się wysłać swoich przedstawicieli na Kretę drzwi do uczestnictwa w pracach soborowych będą zawsze otwarte – podkreślił abp Szymon. Dodatkową okazją do wczucia się w ducha wydarzeń na Krecie stanowiła możliwość obejrzenia kopii przyjętych tam dokumentów wraz z podpisami uczestniczących w Soborze hierarchów z różnych Cerkwi, które Jego Ekscelencja zaprezentował uczestnikom spotkania wraz z pamiątkową panagią otrzymaną od gospodarzy Soboru.

Autor: Łukasz Kobeszko

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Koncert Chóru Żeńskiego Świętej Lidii
W sobotę 5 listopada w cerkwi Równej Apostołom Księżnej Olgi przy ulicy Piramowicza wystąpił Chór Żeński Świętej Lidii pod kierownictwem matuszki Katarzyny Kosińskiej. Działa on od grudnia 2012 roku przy Parafii Prawosławnej Świętego Jana Klimaka na warszawskiej Woli. Licznie zgromadzeni mieszkańcy Łodzi oraz goście z dużym zainteresowaniem wysłuchali ponad godzinnego koncertu prawosławnej muzyki sakralnej oraz para liturgicznej pochodzącej z różnych epok. W trakcie występu zabrał również głos Jego Ekscelencja arcybiskup łódzko-poznański Szymon, przybliżając zebranym historię łódzkiego prawosławia i 37 lat swojej posługi biskupiej. Po koncercie chór został ugoszczony uroczystą kolacją przygotowaną przez parafian. W ciepłej, rodzinnej wręcz i bardzo serdecznej atmosferze przy domowych potrawach i wypiekach kontynuowano opowieści o dziejach łódzkich cerkwi, a na zakończenie, odśpiewano wspólnie „Mnogaja leta”. Przed powrotem do Warszawy chórzystki wraz z Władyką Szymonem zwiedziły Sobór Świętego Aleksandra Newskiego. Koncert Chóru Świętej Lidii był już trzecim w tym roku występem chóru wykonującego muzykę prawosławną zorganizowanym przez łódzkie koło Stowarzyszenia Bractwo Prawosławne Świętych Cyryla i Metodego.

Autor: Łukasz Kobeszko

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Pielgrzymka do Piotrkowa Trybunalskiego
W sobotni poranek 12 listopada wraz grupa kilkunastu osób udaliśmy się z autokarową pielgrzymką z Łodzi do Piotrkowa Trybunalskiego gdzie mieliśmy możliwość współuczestniczenia w św. Liturgii sprawowanej w obecności Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Sawy Metropolity Warszawskiego i całej Polski, Jego Ekscelencji Arcybiskupa Szymona ordynariusza diecezji łódzko – poznańskiej, Jego Ekscelencji Biskupa Paisjusza, ordynariusz diecezji przemysko – gorlickiej oraz licznie zgromadzonego duchowieństwa, wiernych i zaproszonych gości. Po św. Liturgii odbyło się poświęcenie nowego domu parafialnego.
W drugiej części dnia zwiedziliśmy piotrkowski stary rynek oraz cmentarz prawosławny. Naszym przewodnikiem była Violetta Wiernicka, historyk, doktorantka na Uniwersytecie Łódzkim, która opowiedziała nam o ludziach i miejscach związanych z prawosławiem w tym pięknym, historycznym mieście. Organizatorem pielgrzymki było Stowarzyszenie Bractwo Prawosławne św. św. Cyryla i Metodego Koło w Łodzi.

Autor: Magdalena Niewiadomska

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Koncert Muzyki Cerkiewnej w Łodzi
26 listopada 2016 r. w łódzkiej Cerkwi św. Olgi odbył koncert Chóru Katedralnego Św. Aleksandra Newskiego pod dyrekcją Adama Tomaszewskiego, któremu towarzyszyła wystawa zdjęć autorstwa członków Stowarzyszenia Foto Humanum. Zaprezentowane prace to efekt fotograficznych wypraw do łódzkich prawosławnych świątyń. Koncert poprowadził Jego Ekscelencji Arcybiskupa Szymon ordynariusz diecezji łódzko – poznańskiej obchodzący tego dnia 37 –letnią rocznicę chirotonii biskupiej. Z okazji jubileuszu złożono Władyce serdeczne życzenia, zadedykowano „Mnogaja Leta” w wykonaniu chóru zaś licznie zgromadzona publiczność zaintonowała „Sto lat”. Członkowie Stowarzyszenia Bractwo Prawosławne św. Cyryla i Metodego jako współorganizatorzy wydarzenia z radością odnotowują rosnące wśród łodzian zainteresowanie koncertami muzyki cerkiewnej.

Autor: Magdalena Niewiadomska

………………………………………………………………………………………………………………………………

Kontakt do Bractwa: adres e-mail: bractwo.cim.lodz@wp.pl
tel. 507 654 025