Duchowieństwo


Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Biskup Supraski GRZEGORZ (Charkiewicz), pełniący obowiązki Ordynariusza diecezji Łódzko - Poznańskiej
Urodził się 4 grudnia 1964 r. w Białymstoku. W 1985 r. ukończył Prawosławne Seminarium Duchowne w Jabłecznej. Studia teologiczne kontynuował na Petersburgskiej Akademii Teologicznej, którą ukończył w 1992 r. Władyka Grzegorz święcenia diakońskie (28 sierpnia 1989) r. jak i kapłańskiej (7 kwietnia 1992 r.) otrzymał z rąk JE Najprzewielebniejszego Arcybiskupa Białostockiego i Gdanskiesgo Sawy. W 1994 r. podniesiony został do godności ihumena. Postanowieniem św. soboru Biskupów PAKP z 1998 r. wybrany został na biskupa z tytułem biskupa bielskiego, wiakriusza diecezji warszawsko – bielskiej. Święcenie biskupie otrzymał 11 maja 1998 r.
2009 r. biskup Grzegorz mianowany został biskupem supraskim, wikariuszem diecezji białostocko – gdańskiej. Decyzją Soboru Biskupów PAKP z 2016 wybrany został opiekunem duchowym Bractwa Młodzieży w Polsce.

Ks. Eugeniusz Fiedorczuk urodził się 28 lutego 1968 roku w Białymstoku w rodzinie Mikołaja i Niny. Najmłodsze lata swojego dzieciństwa spędzał w rodzinnej wsi Zagruszany. W 1983 roku wstąpił do Wyższego Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie, kontynuując swoją naukę w Klasztorze Św. Onufrego w Jabłecznej. W 1989 roku rozpoczął studia na Moskiewskiej Akademii Duchownej, którą w 1993 roku ukończył, broniąc pracę magisterską na temat: ” Święty Metropolita Kijowski Włodzimierz i jego duchowe dziedzictwo”. 1 października 1993 roku z rąk Jego Ekscelencji Najprzewielebniejszego Arcybiskupa Szymona otrzymał święcenia diakońskie i 3 października kapłański w Cerkwi Katedralnej Św. Aleksandra Newskiego Łodzi. Ks. Eugeniusz Fiedorczuk został mianowany wikariuszem Parafii w Łodzi i Sekretarzem Kancelarii Arcybiskupiej. Od 2011 roku pozostaje Proboszczem Parafii w Łodzi. Wiele razy nagradzany nagrodami cerkiewnymi ostatnio w 2013 roku krzyżem z ozdobami i Orderem Św. Marii Magdaleny III stopnia.

Ks. Jakub Dmitruk urodził się 2 października 1987 roku w Bielsku Podlaskim w rodzinie Walentego i Aliny z domu Kozaczuk. Po ukończeniu II LO im. Bronisława Taraszkiewicza z Białoruskim Językiem Nauczania w Bielsku Podlaskim wstąpił do Wyższego Prawosławnego Seminarium Duchownego, które ukończył w 2011 roku broniąc prace nt.: „Św. Serafin z Sarowa – jako przykład realizacji patrystycznej idei przebóstwienia”. Święcenia diakońskie otrzymał w dniu 14 października 2011 w Cerkwi Opieki Matki Bożej w Bielsku Podlaskim z rąk metropolity Warszawskiego i całej Polski Sawy. Święcenia Kapłańskie otrzymał w dniu 16 października 2011 roku w Katedrze Św. Aleksandra Newskiego w Łodzi z rąk arcybiskupa łódzkiego i poznańskiego Szymona. Nagrodzony w 2014 roku prawem noszenia kamiławki.

Ks. diakon Jurij Wodopjanow urodził 18 stycznia 1965 r w Ałma – Acie (Kazachstan) w rodzinie polskich sybiraków Bazylego i Alicji z domu Klewezal. W 1980 r. ukończył Szkołę Średnią oraz w 1984 r. Technikum Kolejowe w Ałma – Acie. Następnie kontynuował swoja naukę na Uniwersytecie Ekonomicznym w Kokczetau (Kazachstan). 4 września 2005 r. wstąpił w związek małżeński z Oksaną Czeredniczenko. Jest ojcem czwórki dzieci. W 2009 roku przyjechał do Polski na stałe wraz z rodziną i osiedlił się w mieście Łodzi. 23 października 2014 r. przyjął hierotesję lektorską udzieloną przez Arcybiskupa Szymona. Od 1 października 2014 r. pełni nadal funkcje psalmisty w Katedralnej Parafii Św. Aleksandra Newskiego w Łodzi. Święcenia diakońskie otrzymał 16 października 2016 roku z rąk Arcybiskupa Szymona.