Nabożeństwa (Богослужения)


Новая страница 2

NABOŻEŃSTWA

 

Cykl nabożeństw tygodniowych (regularnie w wszystkie dni tygodnia):

 

Poniedziałek:  8.00 Boska Liturgia (Godziny kan. 7.30), 17.00 – Wieczernia
Wtorek:  8.00 Boska Liturgia (Godziny kan. 7.30) , 17.00 – Wieczernia
Środa:  8.00 Boska Liturgia (Godziny kan. 7.30) , 17.00 – Wieczernia
Czwartek:  8.00 Boska Liturgia (Godziny kan. 7.30) , 17.00 – Wieczernia
Piątek:  8.00 Boska Liturgia (Godziny kan. 7.30) , 17.00 – Wieczernia

Sobota: 9.00 – Boska Liturgia (Godziny kan. 8.30); 17.00 – Całonocne czuwanie

Niedziela: 9.30 – Boska Liturgia (Godziny kan. 9.00)

 

Cykl nabożeństw świątecznych w Styczniu:

 

6 stycznia - Wigilia Święta Bożego Narodzenia - 8.00 Godziny Królewskie 16.00 Wielkie Powieczerze i Jutrznia

 

7 stycznia - Święto Bożego Narodzenia - 9.30 Boska Liturgia (Godziny 9.00)

 

8 stycznia - Sobór Najświętszej Bogurodzicy - 9.30 Boska Liturgia (Godziny 9.00)

 

13 stycznia - Przeddzień Święta Obrzezania Pańskiego 17.00 Całonocne Czuwanie

 

14 stycznia - Obrzezanie Pańskie, Św. Bazylego Wielkiego - 9.30 Boska Liturgia

 

17 stycznia - Godziny Królewskie i Wieczernia

 

18 stycznia - Wigilia Święta Chrztu Pańskiego - 9.00 Boska Liturgia i Wielkie Święcenia Wody 17.00 Wielkie Powieczerze i Jutrznia

 

19 stycznia - Niedziela - Święto Chrztu Pańskiego - 9.30 Boska Liturgia i Wielkie Święcenie Wody