Nabożeństwa (Богослужения)


Новая страница 2

MAJ – czerwiec  

 

11 maja Sobota

          9:00 – Liturgia Św. Jana Chryzostoma (cerkiew św. Aleksandra)

          17:00 – Koncert muzyki cerkiewnej (cerkiew św. Olgi)

 

12 maja Niedziela III po Wielkanocy. Św. św. Niewiast Niosących Wonności oraz Józefa z Arymatei i Nikodema.

          10:00 – Liturgia Św. Jana Chryzostoma (cerkiew św. Aleksandra)

          10:00 – Panichida w kaplicy Zaśnięcia NMP (Cmentarz prawosławny na Dołach, ul. Telefoniczna 4)

 

18 maja Sobota

          9:00 – Liturgia Św. Jana Chryzostoma (cerkiew św. Olgi)

          17:00 – Nabożeństwo całonocnego czuwania (cerkiew św. Olgi)

 

19 maja Niedziela IV po Wielkanocy. O Paralityku.

          10:00 – Liturgia Św. Jana Chryzostoma (cerkiew św. Aleksandra)

 

22 maja Środa Przeniesienie relikwii Św. Mikołaja.

          9:00 – Liturgia Św. Jana Chryzostoma (cerkiew św. Olgi)

 

25 maja – Sobota

          9:00 – Liturgia Św. Jana Chryzostoma (cerkiew św. Olgi)

          17:00 – Nabożeństwo całonocnego czuwania (cerkiew św. Olgi)

 

26 maja – Niedziela V po Wielkanocy  O Samarytance.

          10:00 – Liturgia Św. Jana Chryzostoma (cerkiew św. Aleksandra)

 

1 czerwca – Sobota

          9:00 – Liturgia Św. Jana Chryzostoma (cerkiew św. Olgi)

          17:00 – Nabożeństwo całonocnego czuwania (cerkiew św. Olgi)

 

2 czerwca – Niedziela VI po Wielkanocy  O Ślepcu.

          10:00 – Liturgia Św. Jana Chryzostoma (cerkiew św. Aleksandra)

 

5 czerwca – Środa – Zakończenie Święta Paschy.

          9:00 – Liturgia Św. Jana Chryzostoma (cerkiew św. Olgi)

          17:00 – Nabożeństwo całonocnego czuwania (cerkiew św. Olgi)

 

6 czerwca – Czwartek – Święto Wniebowstąpienia Pańskiego

          9:00 – Liturgia Św. Jana Chryzostoma (cerkiew św. Olgi)

 

8 czerwca – Sobota

          9:00 – Liturgia Św. Jana Chryzostoma (cerkiew św. Olgi)

          17:00 – Nabożeństwo całonocnego czuwania (cerkiew św. Olgi)

 

9 czerwca – Niedziela VII po Wielkanocy.

          10:00 – Liturgia Św. Jana Chryzostoma (cerkiew św. Aleksandra)

 

15 czerwca – Sobota

          9:00 – Liturgia Św. Jana Chryzostoma (cerkiew św. Olgi)

          17:00 – Nabożeństwo całonocnego czuwania (cerkiew św. Olgi)

 

16 czerwca – Niedziela VIII po Wielkanocy – Dzień Świętej Trójcy. Pięćdziesiątnica.

          10:00 – Liturgia Św. Jana Chryzostoma (cerkiew św. Aleksandra)

 

17 czerwca  – Poniedziałek – Dzień Świętego Ducha. Tydzień ciągły bez postu.

          9:00 – Liturgia Św. Jana Chryzostoma (cerkiew św. Olgi)

 

22 czerwca – Sobota. Zakończenie Święta Pięćdziesiątnicy. 

          9:00 – Liturgia Św. Jana Chryzostoma (cerkiew św. Olgi)

          17:00 – Nabożeństwo całonocnego czuwania (cerkiew św. Olgi)

 

23 czerwca – Niedziela I po Pięćdziesiątnicy  Wszystkich Świętych. Św. św. męczenników Chełmskich i Podlaskich. Przygotowanie do postu przed Świętem Apostołów Piotra i Pawła. Ton 8.

          10:00 – Liturgia Św. Jana Chryzostoma (cerkiew św. Aleksandra)
 

29 czerwca – Sobota. 

          9:00 – Liturgia Św. Jana Chryzostoma (cerkiew św. Olgi)

          17:00 – Nabożeństwo całonocnego czuwania (cerkiew św. Olgi)

 

30 czerwca – Niedziela II po Pięćdziesiątnicy  Wszystkich Świętych Ziemi Ruskiej. 

          10:00 – Liturgia Św. Jana Chryzostoma (cerkiew św. Aleksandra)