Nabożeństwa (Богослужения)


PAŹDZIERNIK

14.10 (sobota) SWIĘTO OPIEKI NAJŚWIĘTSZEJ BOGURODZICY.
• 09:00 - Liturgia Św. Jana Złotoustego w Cerkwi Św. Olgi ul. Piramowicza 12.

• 17:00 –całonocne czuwanie w Cerkwi Św. Olgi ul. Piramowicza 12.

15.10 (niedziela) Niedziela XIX po Pięćdziesiątnicy.
• 10:00 - Liturgia Św. Jana Złotoustego w Cerkwi Św. Aleksandra Newskiego.

21.10 (sobota) INGRES JE biskupa Atanazego
• 08:30 - przywitanie hierarchów
• 09:00 - Liturgia Św. Jana Złotoustego w Cerkwi Św. Aleksandra Newskiego.

• 17:00 –całonocne czuwanie w Cerkwi Św. Olgi ul. Piramowicza 12.

22.10 (niedziela) Niedziela XX po Pięćdziesiątnicy. Św. Ojców VII Soboru Powszechnego.
• 10:00 - Liturgia Św. Jana Złotoustego w Cerkwi Św. Aleksandra Newskiego.

28.10 (sobota)
• 09:00 - Liturgia Św. Jana Złotoustego w Cerkwi Św. Olgi ul. Piramowicza 12.

29.10 (niedziela) Niedziela XXI po Pięćdziesiątnicy.
• 10:00 - Liturgia Św. Jana Złotoustego w Cerkwi Św. Aleksandra Newskiego.

LISTOPAD

01.11 (środa) Modlitwa za zmarłych
• 10:00 – Liturgia Św. Jana Złotoustego w Cerkwi Zaśnięcia NMP ul. Telefoniczna 4 (cmentarz Doły)
• 14:00 – panichida w kaplicy Zmartwychwstania Pańskiego ul. Ogrodowa 41. (cmentarz stary)

04.11 (sobota) Sobota Św. Dymitra. Wspomnienie zmarłych.
• 09:00 - Liturgia Św. Jana Złotoustego w Cerkwi Św. Aleksandra Newskiego.
• 17:00 –całonocne czuwanie w Cerkwi Św. Aleksandra Newskiego.

05.11 (niedziela) Niedziela XXII po Pięćdziesiątnicy. Ap. Jakuba, brata Pańskiego.
• 10:00 - Liturgia Św. Jana Złotoustego w Cerkwi Św. Aleksandra Newskiego.