Nabożeństwa (Богослужения)


10 kwietnia Środa

Paździenik
13 października – Niedziela
9:30 - Liturgia Św. Jana Chryzostoma (Cerkiew Św. Aleksandra).

14.10 października – Święto Opieki NMP.
09:00 - Liturgia Św. Jana Chryzostoma (Cerkiew Św. Olgi).

16 października – Środa
07:00 - Liturgia Św. Jana Chryzostoma (Cerkiew Św. Olgi).
17:00 - Wieczernia (Cerkiew Św. Olgi).

18 października – Piątek
07:00 - Liturgia Św. Jana Chryzostoma (Cerkiew Św. Olgi).
17:00 - Wieczernia (Cerkiew Św. Olgi).

19 października – Sobota
09:00 - Liturgia Św. Jana Chryzostoma (Cerkiew Św. Olgi).
17:00 - Wieczernia (Cerkiew Św. Olgi).

20 października – Niedziela
9:30 - Liturgia Św. Jana Chryzostoma (Cerkiew Św. Aleksandra).

23 października – Środa
07:00 - Liturgia Św. Jana Chryzostoma (Cerkiew Św. Olgi).
17:00 - Wieczernia (Cerkiew Św. Olgi).

25 października – Piątek
07:00 - Liturgia Św. Jana Chryzostoma (Cerkiew Św. Olgi).
17:00 - Wieczernia (Cerkiew Św. Olgi).

26 października – Sobota
09:00 - Liturgia Św. Jana Chryzostoma (Cerkiew Św. Olgi).
17:00 - Wieczernia (Cerkiew Św. Olgi).

27 października – Niedziela
09.00 - Liturgia Św. Jana Chryzostoma (Cerkiew Św. Aleksandra).

30 października – Środa
07:00 - Liturgia Św. Jana Chryzostoma (Cerkiew Św. Olgi).
17:00 - Wieczernia (Cerkiew Św. Olgi).

1 listopada – Piątek
09:00 - Liturgia Św. Jana Chryzostoma (Cerkiew ZNMP - Cmentarz ul. Telefoniczna 4).
14.00 - Panichida (Kaplica Zmartwychwstania - Cmentarz przy Ogrodowej)
17:00 - Wieczernia (Cerkiew Św. Olgi).

2 listopada – Sobota
09:00 - Liturgia Św. Jana Chryzostoma (Cerkiew Św. Olgi).
17:00 - Wieczernia (Cerkiew Św. Olgi).

3 listopada – Niedziela
9:00 - Liturgia Św. Jana Chryzostoma (Cerkiew Św. Aleksandra).