Nabożeństwa (Богослужения)


STYCZEŃ

06 stycznia Sobota przed Świętem Narodzenia Chrystusa. Wigilia Święta Narodzenia Chrystusa:

          09:00 – Liturgia Św. Jana Chryzostoma i Wieczernia.

          16:00 – Wielkie Powieczerze przed Świętem Narodzenia Chrystusa.

 

07 stycznia Niedziela XXXI po Pięćdziesiątnicy - Święto Narodzenia Pana i Zbawiciela Naszego Jezusa Chrystusa:

          10:00 – Liturgia Św. Bazylego Wielkiego.

 

08 stycznia Poniedziałek - Sobór Najświętszej Bogurodzicy. Św. Józefa Sprawiedliwego, Dawida Króla i Jakuba, brata Pańskiego:

          09:00 – Liturgia Św. Jana Chryzostoma.

 

13 stycznia Sobota - Zakończenie Święta Narodzenia Chrystusa. Sobota po święcie Narodzenia Chrystusa i przed świętem Objawienia Pańskiego:

          09:00 – Liturgia Św. Jana Chryzostoma.

          17:00 – Nabożeństwo całonocnego czuwania.

 

14 stycznia Niedziela XXXII po Pięćdziesiątnicy - Niedziela przed świętem Objawienia Pańskiego. Święto Obrzezania Pańskiego:

          10:00 – Liturgia Św. Bazylego Wielkiego.

 

18 stycznia Czwartek - Wigilia Święta Objawienia Pańskiego:

          17:00 – Wielkie Powieczerze przed Świętem Objawienia Pańskiego.

 

19 stycznia Piątek - Święto objawienia pańskiego:

          10:00 – Liturgia Św. Jana Chryzostoma.

 

20 stycznia Sobota - Sobota po święcie Objawienia Pańskiego. Sobór Św. Jana Chrzciciela:

          09:00 – Liturgia Św. Jana Chryzostoma.

          17:00 – Nabożeństwo całonocnego czuwania.

 

21 stycznia Niedziela XXXIII po Pięćdziesiątnicy - Niedziela po święcie Objawienia Pańskiego:

          10:00 – Liturgia Św. Jana Chryzostoma

 

27 stycznia Sobota - Zakończenie Święta Objawienia Pańskiego:

          09:00 – Liturgia Św. Jana Chryzostoma.

          17:00 – Nabożeństwo całonocnego czuwania.

 

28 stycznia Niedziela XXXIII po Pięćdziesiątnicy - Niedziela o Celniku i Faryzeuszu:

          10:00 – Liturgia Św. Jana Chryzostoma.