Nabożeństwa (Богослужения)


Новая страница 2

Marzec

 

11 marca Poniedziałek   

          17:00 – Nabożeństwo wieczorne poniedziałku pierwszego tygodnia Wielkiego Postu

                       Czytanie Wielkiego Kanonu św. Andrzeja z Krety.

12 marca Wtorek  

          17:00 – Nabożeństwo wieczorne wtorku pierwszego tygodnia Wielkiego Postu

                       Czytanie Wielkiego Kanonu św. Andrzeja z Krety.

13 marca Środa

             8:00   Czasy i Liturgia Św. Uprzednio Poświęconych Darów.

          17:00 – Nabożeństwo wieczorne środy pierwszego tygodnia Wielkiego Postu

                       Czytanie Wielkiego Kanonu św. Andrzeja z Krety. 

14 marca Czwartek  

          17:00 – Nabożeństwo wieczorne czwartku pierwszego tygodnia Wielkiego Postu

                       Czytanie Wielkiego Kanonu św. Andrzeja z Krety. 

15 marca Piątek

          17:00 – Nabożeństwo wieczorne piątku pierwszego tygodnia Wielkiego Postu

                       Liturgia Św. Uprzednio Poświęconych Darów.

 16 marca Sobota - Wspomnienie Cudu św. Teodora Tyrona.

          09:00 – Liturgia Św. Jana Chryzostoma

          17:00 – Nabożeństwo całonocnego czuwania

 

17 marca I Niedziela Wielkiego Postu. Niedziela Triumfu Ortodoksji. Ton. 1.

          10:00 – Liturgia Św. Bazylego Wielkiego

22 marca Piątek

          17:00 – Liturgia Św. Uprzednio Poświęconych Darów.

23 marca Sobota: Wspomnienie zmarłych.

          09:00 – Liturgia Św. Jana Chryzostoma

          17:00 – Nabożeństwo całonocnego czuwania

 

24 marca II Niedziela Wielkiego Postu. Św. Grzegorza Palamasa Ton. 2.

          10:00 – Liturgia Św. Bazylego Wielkiego

29 marca Piątek

          17:00 –  Liturgia Św. Uprzednio Poświęconych Darów.

30 marca Sobota: Wspomnienie zmarłych.

          09:00 – Liturgia Św. Jana Chryzostoma

          17:00 – Nabożeństwo całonocnego czuwania

 

31 marca III Niedziela Wielkiego Postu. Oddawanie czci Świętemu Krzyżowi. Ton. 3.

          10:00 – Liturgia Św. Bazylego Wielkiego

5 kwietnia Piątek

          17:00 – Liturgia Św. Uprzednio Poświęconych Darów.