Nabożeństwa (Богослужения)


PLAN NABOŻEŃSTW

03.06 (sobota) Sobota Rodzicielska. Sobota przed świętem Trójcy Świętej.
• 09:00 - Liturgia Św. Jana Złotoustego w Cerkwi Św. Olgi ul. Piramowicza 12.
• 17:00 –całonocne czuwanie w Cerkwi Św. Olgi ul. Piramowicza 12.

04.06 (niedziela) Dzień Świętej Trójcy. Pięćdziesiątnica.
• 10:00 - Liturgia Św. Jana Złotoustego i wieczenia z modlitwami na przykłonienie kolan w Cerkwi Św. Aleksandra Newskiego.

05.06 (poniedziałek) Dzień Świętego Ducha.
• 09:00 - Liturgia Św. Jana Złotoustego w Cerkwi Św. Olgi ul. Piramowicza 12.

10.06 (sobota) NABOŻEŃSTWO ODWOŁANE

11.06 (niedziela) Niedziela I po Pięćdziesiątnicy. Wszystkich Świętych.
• 10:00 - Liturgia Św. Jana Złotoustego w Cerkwi Św. Aleksandra Newskiego.

17.06 (sobota)
• 09:00 - Liturgia Św. Jana Złotoustego w Cerkwi Św. Olgi ul. Piramowicza 12.

18.06 (niedziela) Niedziela II po Pięćdziesiątnicy. Wszystkich Świętych Ziemi Ruskiej.
• 10:00 - Liturgia Św. Jana Złotoustego w Cerkwi Św. Aleksandra Newskiego.

24.06 (sobota) Ap. Ap. Bartłomieja i Barnaby.
• 09:00 - Liturgia Św. Jana Złotoustego w Cerkwi Św. Olgi ul. Piramowicza 12.

25.06 (niedziela) Niedziela III po Pięćdziesiątnicy. Wszystkich Świętych Ziemi Białoruskiej.
• 10:00 - Liturgia Św. Jana Złotoustego w Cerkwi Św. Aleksandra Newskiego.

01.07 (sobota)
• 09:00 - Liturgia Św. Jana Złotoustego w Cerkwi Św. Olgi ul. Piramowicza 12.
• 17:00 –Akafist do Św. Marii Magdaleny w Cerkwi Św. Olgi ul. Piramowicza 12.

02.07 (niedziela) Niedziela IV po Pięćdziesiątnicy. Ap. Judy brata Pańskiego.
• 10:00 - Liturgia Św. Jana Złotoustego w Cerkwi Św. Aleksandra Newskiego.

08.07 (sobota)
• 09:00 - Liturgia Św. Jana Złotoustego w Cerkwi Św. Olgi ul. Piramowicza 12.

09.07 (niedziela) Niedziela V po Pięćdziesiątnicy.
• 10:00 - Liturgia Św. Jana Złotoustego w Cerkwi Św. Aleksandra Newskiego.