Nabożeństwa (Богослужения)


PLAN NABOŻEŃSTW

16.07 (niedziela) Niedziela VI po Pięćdziesiątnicy.
• 10:00 – Liturgia Św. Jana Złotoustego w Cerkwi Św. Aleksandra Newskiego.

22.07 (sobota)
• 09:00 - Liturgia Św. Jana Złotoustego w Cerkwi Św. Olgi ul. Piramowicza 12.
• 17:00 – całonocne czuwanie w Cerkwi Św. Olgi ul. Piramowicza 12.

23.07 (niedziela) Niedziela VII po Pięćdziesiątnicy.
ŚWIĘTEJ RÓWNEJ APOSTOŁOM KSIĘŻNEJ OLGI
• 9:30 - powitanie Jego Ekscelencji Najprzewielebniejszego Grzegorza, biskupa supraskiego.
• 10:00 - Liturgia Św. Jana Złotoustego w Cerkwi Św. Olgi ul. Piramowicza 12.

29.07 (sobota)
• 09:00 - Liturgia Św. Jana Złotoustego w Cerkwi Św. Olgi ul. Piramowicza 12.

30.07 (niedziela) Niedziela VIII po Pięćdziesiątnicy.
• 10:00 - Liturgia Św. Jana Złotoustego w Cerkwi Św. Aleksandra Newskiego.

05.08 (sobota) 40 dni po śmierci Jego Ekscelencji Abpa Szymona.
• 09:00 - Liturgia Św. Jana Złotoustego w Cerkwi Św. Olgi ul. Piramowicza 12.

06.08 (niedziela) Niedziela IX po Pięćdziesiątnicy.
• 10:00 - Liturgia Św. Jana Złotoustego w Cerkwi Św. Aleksandra Newskiego.

12.08 (sobota)
• 09:00 - Liturgia Św. Jana Złotoustego w Cerkwi Św. Olgi ul. Piramowicza 12.

13.08 (niedziela) Niedziela X po Pięćdziesiątnicy.
• 10:00 - Liturgia Św. Jana Złotoustego w Cerkwi Św. Aleksandra Newskiego.

18.08 (piątek) Wigilia święta Przemienienia Pańskiego.
• 17:00 – całonocne czuwanie w Cerkwi Św. Olgi ul. Piramowicza 12.

19.08 (sobota) Święto Przemienienia Pańskiego.
• 09:00 - Liturgia Św. Jana Złotoustego w Cerkwi Św. Olgi ul. Piramowicza 12.

20.08 (niedziela) Niedziela XI po Piędziesiątnicy.
• 10:00 - Liturgia Św. Jana Złotoustego w Cerkwi Św. Aleksandra Newskiego.

26.08 (sobota) Zakończenie Święta Przemienienia Pańskiego.
• 09:00 - Liturgia Św. Jana Złotoustego w Cerkwi Św. Olgi ul. Piramowicza 12.

27.08 (niedziela) Niedziela XII po Pięćdziesiątnicy.
• 10:00 - Liturgia Św. Jana Złotoustego w Cerkwi Św. Aleksandra Newskiego.

• 17:00 – całonocne czuwanie w Cerkwi Zaśnięcia NMP ul. Telefoniczna 4 (Cmentarz Doły)

28.08 (poniedziałek) Święto Zaśnięcia Najświętszej Bogurodzicy.
• 10:00 - Liturgia Św. Jana Złotoustego w Cerkwi Zaśnięcia NMP ul. Telefoniczna 4 (Cmentarz Doły)