Nabożeństwa (Богослужения)


LISTOPAD

01.11 (środa) Modlitwa za zmarłych.
• 10:00 – Liturgia Św. Jana Złotoustego w Cerkwi Zaśnięcia NMP ul. Telefoniczna 4 (cmentarz Doły)
• 14:00 – panichida w kaplicy Zmartwychwstania Pańskiego ul. Ogrodowa 41. (cmentarz stary)

04.11 (sobota) Sobota Św. Dymitra. Wspomnienie zmarłych.
• 09:00 - Liturgia Św. Jana Złotoustego w Cerkwi Św. Aleksandra Newskiego.
• 17:00 –całonocne czuwanie w Cerkwi Św. Aleksandra Newskiego.

05.11 (niedziela) Niedziela XXII po Pięćdziesiątnicy Ap. Jakuba, brata Pańskiego.
• 10:00 - Liturgia Św. Jana Złotoustego w Cerkwi Św. Aleksandra Newskiego.

11.11 (sobota)
• 09:00 - Liturgia Św. Jana Złotoustego w Cerkwi Św. Aleksandra Newskiego.
• 17:00 –całonocne czuwanie w Cerkwi Św. Aleksandra Newskiego.

12.11 (niedziela) Niedziela XXIII po Pięćdziesiątnicy.
• 10:00 – Liturgia i procesja Św. Jana Złotoustego w Cerkwi Św. Aleksandra Newskiego.

18.11 (sobota)
• 09:00 - Liturgia Św. Jana Złotoustego w Cerkwi Św. Aleksandra Newskiego.
• 17:00 –całonocne czuwanie w Cerkwi Św. Aleksandra Newskiego.

19.11 (niedziela) Niedziela XXIV po Pięćdziesiątnicy.
• 10:00 - Liturgia Św. Jana Złotoustego w Cerkwi Św. Aleksandra Newskiego.

21.11 (wtorek) Sobór Arcystratego Michała i wszystkich św. mocy niebios.
• 09:00 - Liturgia Św. Jana Złotoustego w Cerkwi Św. Aleksandra Newskiego.

25.11 (sobota)
• 09:00 - Liturgia Św. Jana Złotoustego w Cerkwi Św. Aleksandra Newskiego.
• 17:00 –całonocne czuwanie w Cerkwi Św. Aleksandra Newskiego.

26.11 (niedziela) Niedziela XXV po Pięćdziesiątnicy.
• 10:00 - Liturgia Św. Jana Złotoustego w Cerkwi Św. Aleksandra Newskiego.