Nabożeństwa (Богослужения)


Новая страница 2

Plan nabożeństw prawosławnej

parafii pod wezwaniem św. Aleksandra newskiego w Łodzi

 

Cerkiew Św. Olgi – ul. Piramowicza 12

 

W każdą sobotę

 

09:00 Święta Liturgia

17:00 – Nabożeństwo Całonocnego Czuwania

 

W wielkie święta

9:00 – Święta Liturgia

                                                                 

Cerkiew Św. Aleksandra – ul. Kilińskiego 56

W każdą niedzielę

 10:00 – Święta Liturgia