Nabożeństwa (Богослужения)


MAJ

5 maja – Sobota

          9:00 – Liturgia Św. Jana Chryzostoma (cerkiew św. Olgi)

          17:00 – Nabożeństwo całonocnego czuwania (cerkiew św. Olgi)

 

6 maja – Niedziela V po Wielkanocy O Samarytance. Św. wielkiego męcz. Jerzego (303 r.)

          10:00 – Liturgia Św. Jana Chryzostoma (cerkiew św. Aleksandra)

 

12 maja – Sobota

          9:00 – Liturgia Św. Jana Chryzostoma (cerkiew św. Olgi)

          17:00 – Nabożeństwo całonocnego czuwania (cerkiew św. Olgi)

 

13 maja – Niedziela VI po Wielkanocy O Ślepcu. Ap. Jakuba Zebedeusza (44 r.)

          10:00 – Liturgia Św. Jana Chryzostoma (cerkiew św. Aleksandra)

 

16 maja – Środa – Zakonczenie Święta Paschy

          9:00 – Liturgia Św. Jana Chryzostoma (cerkiew św. Olgi)

          17:00 – Nabożeństwo całonocnego czuwania (cerkiew św. Olgi)

 

17 maja – Czwartek – Święto Wniebowstąpienia Pańskiego

          9:00 – Liturgia Św. Jana Chryzostoma (cerkiew św. Olgi)

 

19 maja Sobota

          9:00 – Liturgia Św. Jana Chryzostoma (cerkiew św. Olgi)

          17:00 – Nabożeństwo całonocnego czuwania (cerkiew św. Olgi)

 

20 maja Niedziela VII po Wielkanocy – Św. św. Ojców I Soboru Powszechnego. Wspomnienie pojawienia się na niebie w Jerozolimie Krzyża Pańskiego (351 r.)

          10:00 – Liturgia Św. Jana Chryzostoma (cerkiew św. Aleksandra)

 

22 maja – Wtorek – Przeniesienie relikwii św. Mikołaja z Miry Licejskiej do Bari (1087).

          9:00 – Liturgia Św. Jana Chryzostoma (cerkiew św. Olgi)

 

26 maja Sobota

          9:00 – Liturgia Św. Jana Chryzostoma (cerkiew św. Olgi)

          17:00 – Nabożeństwo całonocnego czuwania (cerkiew św. Olgi)

 

27 maja Niedziela VIII po Wielkanocy – Dzień Świętej Trójcy. Pięćdziesiątnica.

          10:00 – Liturgia Św. Jana Chryzostoma (cerkiew św. Aleksandra)

 

28 maja – Poniedziałek – Dzień Świętego Ducha. Tydzień ciągły bez postu.

          9:00 – Liturgia Św. Jana Chryzostoma (cerkiew św. Olgi)