Nabożeństwa (Богослужения)


Sierpień

 

4 sierpnia – Sobota. Św. Rónej Apostołom Marii Magdaleny (cerkiew św. Olgi)

          9:00 – Liturgia Św. Jana Chryzostoma (cerkiew św. Olgi)

          17:00 – Nabożeństwo całonocnego czuwania (cerkiew św. Olgi)

 

5 sierpnia – Niedziela X po Pięćdziesiątnicy Ton 1. Poczajowskiej i "Wszstkich Strapionych Radość" ikon Matki Bożej.

          10:00 – Liturgia Św. Jana Chryzostoma (cerkiew św. Aleksandra)

 

11 sierpnia – Sobota.

          9:00 – Liturgia Św. Jana Chryzostoma (cerkiew św. Olgi)

          17:00 – Nabożeństwo całonocnego czuwania (cerkiew św. Olgi)

 

12 sierpnia – Niedziela XI po Pięćdziesiątnicy. Ton 2.

          10:00 – Liturgia Św. Jana Chryzostoma (cerkiew św. Aleksandra)

 

18 sierpnia – Sobota. Wigilia Święta Przemienienia Pańskiego.

          9:00 – Liturgia Św. Jana Chryzostoma (cerkiew św. Olgi)

          17:00 – Nabożeństwo całonocnego czuwania (cerkiew św. Olgi)

 

19 sierpnia – Niedziela XII po Pięćdziesiątnicy. Ton 3. Święto Przemienienia Pańskiego. Poświęcenie owoców.

          10:00 – Liturgia Św. Jana Chryzostoma (cerkiew św. Aleksandra)

 

25 sierpnia – Sobota. Pielgrzymka do Częstochowy - Święto Diecezjalne ku czci Częstochowskiej ikony Matki Bożej.

          10:30 – Liturgia Św. Jana Chryzostoma (cerkiew św. Częstochowskiej ikony Matki Bożej w Częstochowie) - wyjazd z Łodzi autokarem o 7.15. Zapisy w Cerkwi lub Kancelarii.

        

26 sierpnia – Niedziela XIII po Pięćdziesiątnicy. Ton 4.

          10:00 – Liturgia Św. Jana Chryzostoma (cerkiew św. Aleksandra)

 

27 sierpnia – Poniedizałek. Wigilia Święta Zaśnięcia Najświętszej Bogurodzicy.

            17:00 – Nabożeństwo całonocnego czuwania (cerkiew św. Olgi)

        

28 sierpnia – Wtorek. Święto Zaśnięcia Najświętszej Bogurodzicy. Poświęcenie ziół. Na życzenie modlitwy za zmarłych przy grobach.

          09:00 – Liturgia Św. Jana Chryzostoma (cerkiew pw. Zaśnięcia Najświętszej Bogurodzicy na prawosłąwnym cmentarzu Doły - ul. Telefoniczna 4.)