Nabożeństwa (Богослужения)


Wrzesień

1 września – Niedziela XI po Pięćdziesiątnicy. Ton 2.

10:00 - Liturgia Św. Jana Chryzostoma (Cerkiew Św. Aleksandra).

 

7 września – Sobota

9:00 - Liturgia Św. Jana Chryzostoma (Cerkiew Św. Olgi).

17.00 - Nabożeństwo wieczorne (Cerkiew Św. Olgi).

 

9 września – Niedziela XII po Pięćdziesiątnicy. Ton 3.

10:00 - Liturgia Św. Jana Chryzostoma (Cerkiew Św. Aleksandra).

 

14 września – Sobota

9:00 - Liturgia Św. Jana Chryzostoma (Cerkiew Św. Olgi).

17.00 - Nabożeństwo wieczorne (Cerkiew Św. Aleksandra).

 

15 września – Niedziela XIII po Pięćdziesiątnicy. Ton 4. Święto Katedry - 135-lecie Parafii Św. Aleksandra

10:00 - Liturgia Św. Jana Chryzostoma z Procesją (Cerkiew Św. Aleksandra). 

 

20 września – Piątek

17.00 - Nabożeństwo wieczorne (Cerkiew Św. Olgi).

 

21 września – Sobota. Święto Narodzenia Najświętszej Marii Panny

9:00 - Liturgia Św. Jana Chryzostoma (Cerkiew Św. Olgi).

17.00 - Nabożeństwo wieczorne (Cerkiew Św. Olgi).

 

22 września – Niedziela XIV po Pięćdziesiątnicy. Tom 5.

10:00 - Liturgia Św. Jana Chryzostoma (Cerkiew Św. Aleksandra).

 

26 września – Czwartek

17.00 - Nabożeństwo wieczorne (Cerkiew Św. Olgi).

 

27 września – Piątek. Święto podwyższenia Krzyża Pańskiego.

9:00 - Liturgia Św. Jana Chryzostoma (Cerkiew Św. Olgi).

 

28 września – Sobota

9:00 - Liturgia Św. Jana Chryzostoma (Cerkiew Św. Olgi).

17.00 - Nabożeństwo wieczorne (Cerkiew Św. Olgi).

 

29 września – Niedziela XV po Pięćdziesiątnicy. Ton 6.

10:00 - Liturgia Św. Jana Chryzostoma (Cerkiew Św. Aleksandra).