Nabożeństwa (Богослужения)


GRUDZIEŃ

02.12 (sobota)
• 09:00 - Liturgia Św. Jana Złotoustego.
• 17:00 –całonocne czuwanie.

03.12 (niedziela) Niedziela XXVI po Pięćdziesiątnicy.
• 10:00 – Liturgia Św. Jana Złotoustego.

• 17:00 –całonocne czuwanie.

04.12 (poniedziałek) ŚWIĘTO WPROWADZENIA NAJŚWIĘTSZEJ BOGURODZICY DO ŚWIĄTYNI.
• 09:00 - Liturgia Św. Jana Złotoustego.

09.12 (sobota)
• 09:00 - Liturgia Św. Jana Złotoustego.
• 17:00 –całonocne czuwanie.

10.12 (niedziela) Niedziela XXVII po Pięćdziesiątnicy.
• 10:00 - Liturgia Św. Jana Złotoustego.

16.12 (sobota)
• 09:00 - Liturgia Św. Jana Złotoustego.
• 17:00 –całonocne czuwanie.

17.12 (niedziela) Niedziela XXVIII po Pięćdziesiątnicy.
• 10:00 - Liturgia Św. Jana Złotoustego.

23.12 (sobota)
• 09:00 - Liturgia Św. Jana Złotoustego.
• 17:00 –całonocne czuwanie.

24.12 (niedziela) Niedziela XXIX po Pięćdziesiątnicy, świętych Praojców.
• 10:00 - Liturgia Św. Jana Złotoustego.

25.12 (poniedziałek) Święto Narodzenia Jezusa Chrystusa. (Nowy styl)
• 10:00 - Liturgia Św. Jana Złotoustego.

30.12 (sobota)
• 09:00 - Liturgia Św. Jana Złotoustego.
• 17:00 –całonocne czuwanie.

31.12 (niedziela) Niedziela XXIX po Pięćdziesiątnicy, świętych Ojców, przed świętem Narodzenia Chrystusa.
• 10:00 - Liturgia Św. Jana Złotoustego.