Nabożeństwa (Богослужения)


WRZESIEŃ

02.09 (sobota)
• 09:00 - Liturgia Św. Jana Złotoustego w Cerkwi Św. Olgi ul. Piramowicza 12.
• 17:00 –Akafist Św. równej apostołom Marii Magdaleny w Cerkwi Św. Olgi ul. Piramowicza 12.

03.09 (niedziela) Niedziela XIII po Pięćdziesiątnicy.
• 10:00 - Liturgia Św. Jana Złotoustego w Cerkwi Św. Aleksandra Newskiego.

09.09 (sobota)
• 09:00 - Liturgia Św. Jana Złotoustego w Cerkwi Św. Olgi ul. Piramowicza 12.
• 17:00 –całonocne czuwanie (Всенощное Бдение) w Cerkwi Św. Aleksandra Newskiego.

10.09 (niedziela) Niedziela XIV po Pięćdziesiątnicy. Św. Aleksandra Newskiego.
• 10:00 – Liturgia i procesja Św. Jana Złotoustego w Cerkwi Św. Aleksandra Newskiego.

16.09 (sobota)
• 09:00 - Liturgia Św. Jana Złotoustego w Cerkwi Św. Olgi ul. Piramowicza 12.

17.09 (niedziela) Niedziela XV po Pięćdziesiątnicy.
• 10:00 - Liturgia Św. Jana Złotoustego w Cerkwi Św. Aleksandra Newskiego.

20.09 (środa) Wigilia święta Narodzenia Najświętszej Bogurodzicy.
• 17:00 – całonocne czuwanie (Всенощное Бдение) w Cerkwi Św. Olgi ul. Piramowicza 12.

21.09 (czwartek) Święto Narodzenia Najświętszej Bogurodzicy.
• 09:00 - Liturgia Św. Jana Złotoustego w Cerkwi Św. Olgi ul. Piramowicza 12.

23.09 (sobota) Sobota przed świętem Podwyższenia Krzyża Pańskiego.
• 09:00 - Liturgia Św. Jana Złotoustego w Cerkwi Św. Olgi ul. Piramowicza 12.

24.09 (niedziela) Niedziela XVI po Pięćdziesiątnicy, przed świętem Podwyższenia Krzyża.
• 9:00 - Liturgia Św. Jana Złotoustego w Cerkwi Św. Aleksandra Newskiego.

26.09 (wtorek) Wigilia święta Podwyższenia Krzyża Pańskiego.
• 17:00 – całonocne czuwanie (Всенощное Бдение) w Cerkwi Św. Olgi ul. Piramowicza 12.

27.09 (czwartek) Święto Podwyższenia Krzyża Pańskiego.
• 09:00 - Liturgia Św. Jana Złotoustego w Cerkwi Św. Olgi ul. Piramowicza 12.

30.09 (sobota) Sobota po święcie Podwyższenia Krzyża Pańskiego.
• 09:00 - Liturgia Św. Jana Złotoustego w Cerkwi Św. Olgi ul. Piramowicza 12.