Nabożeństwa (Богослужения)


LUTY

03 lutego Sobota Św. Maksyma Wyznawcy, męcz. Neofita, męcz. Eugeniusza i in., męcz. Agnieszki, św. Maksyma Greka, Watopedzkiej ikony Matki Bożej.  

          09:00 – Liturgia Św. Jana Chryzostoma

          17:00 – Nabożeństwo całonocnego czuwania

 

04 lutego Niedziela o Synu Marnotrawnym. Ton 2. Św. Ap. Tymoteusza.

          10:00 – Liturgia Św. Jana Chryzostoma

 

10 lutego Sobota Rodzicielska (mięsopustna). Modlitwy za zmarłych.

          09:00 – Liturgia Św. Jana Chryzostoma

          17:00 – Nabożeństwo całonocnego czuwania

 

11 lutego Niedziela o Sądzie Ostatecznym (mięsopustna). Ton 3. Św. Ignacego Antiocheńskiego.

          10:00 – Św. Jana Chryzostoma

 

14 lutego Środa - Wigilia Święta Spotkania Pańskiego.

           17:00 –
Nabożeństwo całonocnego czuwania

 

15 lutego Czwartek - Święto spotkania pańskiego:

          10:00 – Liturgia Św. Jana Chryzostoma

 

17 lutego Sobota - Św. św. Ojców poprzez post i wysiłek zbawiających się. Męcz. Antoniego Supraskiego (XVI). 

          09:00 – Liturgia Św. Jana Chryzostoma

          17:00 – Nabożeństwo całonocnego czuwania

 

18 lutego Niedziela przebaczenia win (seropustna). Wsponienie wygnania Adama z Raju. Ton 4. Zakońćzenie Święta Spotkania Pańskiego.

          10:00 – Liturgia Św. Jana Chryzostoma. Wieczernia początku Wielkiego Postu.

 

19 lutego Poniedziałek - Czytanie Wielkiego Kanonu św. Andrzeja z Krety. 

          17:00 – Nabożeństwo wieczorne poniedziałku pierwszego tygodnia Wielkiego Postu

 

20 lutego Wtorek - Czytanie Wielkiego Kanonu św. Andrzeja z Krety. 

          17:00 – Nabożeństwo wieczorne wtorku pierwszego tygodnia Wielkiego Postu

 

21 lutego Środa - Czytanie Wielkiego Kanonu św. Andrzeja z Krety. 

          17:00 – Nabożeństwo wieczorne środa pierwszego tygodnia Wielkiego Postu

 

22 lutego Czwartek - Czytanie Wielkiego Kanonu św. Andrzeja z Krety. 

          17:00 – Nabożeństwo wieczorne czwartek pierwszego tygodnia Wielkiego Postu

 

23 lutego Piątek - Liturgia Św. Uprzednio Poświęconych Darów.

          17:00 – Nabożeństwo wieczorne piątku pierwszego tygodnia Wielkiego Postu

 

24 lutego Sobota - Wspomnienie Cudu św. Teodora Tyrona.

          09:00 – Liturgia Św. Jana Chryzostoma

          17:00 – Nabożeństwo całonocnego czuwania

 

25 lutego I Niedziela Wielkiego Postu. Niedziela Triumfu Ortodoksji. Ton. 5. Iwerskiej ikony Matki Bożej. Męcz. Melecjusza, św. Aleksego, metr. Moskwy (1378).

          10:00 – Liturgia Św. Bazylego Wielkiego