Nabożeństwa (Богослужения)


Czerwiec

2 czerwca – Sobota. Zakończenie Święta Pięćdziesiątnicy. Znalezienie relikwii Św. Aleksego, metropolity Moskiewskiego, cudotwórcy (1431).

          9:00 – Liturgia Św. Jana Chryzostoma (cerkiew św. Olgi)

          17:00 – Nabożeństwo całonocnego czuwania (cerkiew św. Olgi)

 

3 czerwca – Niedziela 1 po Pięćdziesiątnicy Wszystkich Świętych. Św. św. męczenników Chełmskich i Podlaskich. Włodzimierskiej ikony Matki Bożej (1521). Przygotowanie do postu przed Świętem Apostołów Piotra i Pawła. Ton 8.

          10:00 – Liturgia Św. Jana Chryzostoma (cerkiew św. Aleksandra)

 

9 czerwca – Sobota. Św. Jana Ruskiego, wyznawcy (1730).

          9:00 – Liturgia Św. Jana Chryzostoma (cerkiew św. Olgi)

          17:00 – Nabożeństwo całonocnego czuwania (cerkiew św. Olgi)

 

10 czerwca – Niedziela 2 po Pięćdziesiątnicy Wszystkich Świętych Ziemi Ruskiej. Ton 1.

          10:00 – Liturgia Św. Jana Chryzostoma (cerkiew św. Aleksandra)

 

16 czerwca – Sobota.

          9:00 – Liturgia Św. Jana Chryzostoma (cerkiew św. Olgi)

          17:00 – Koncert muzyki cerkiewnej (cerkiew św. Olgi)

 

17 czerwca – Niedziela 3 po Pięćdziesiątnicy. Ton 2.

          10:00 – Liturgia Św. Jana Chryzostoma (cerkiew św. Aleksandra)

 

23 czerwca – Sobota.

          9:00 – Liturgia Św. Jana Chryzostoma (cerkiew św. Olgi)

          17:00 – Nabożeństwo całonocnego czuwania (cerkiew św. Olgi)

 

24 czerwca – Niedziela 4 po Pięćdziesiątnicy. Ton 3.

          10:00 – Liturgia Św. Jana Chryzostoma (cerkiew św. Aleksandra)

 

25 czerwca – Poniedziałek.  Św. Onufrego Wielkiego (IV wiek).

          9:00 – Liturgia Św. Jana Chryzostoma (cerkiew św. Olgi)

         

30 czerwca – Sobota. I rocznica śmierci abp Szymona (Romańczuka).

          9:00 – Liturgia Św. Jana Chryzostoma (cerkiew św. Aleksandra) z udziałem JE biskupa Atanazego i JE arcybiskupa Grzegorza.

          17:00 – Nabożeństwo całonocnego czuwania (cerkiew św. Olgi)

 

1 lipca – Niedziela 5 po Pięćdziesiątnicy. Ton 4.

          10:00 – Liturgia Św. Jana Chryzostoma (cerkiew św. Aleksandra)