Pierwsza arcypasterska wizyta Biskupa Atanazego w Kielcach