Pierwsza wizyta kanoniczna Biskupa Atanazego w Częstochowie