Pierwsza wizyta kanoniczna Ekscelencji Atanazego w Sosnowcu