I rocznica śmierci Arcybiskupa Jeremiasza we Wrocławiu