Aktualności

07.03.2018r.

Dzieło metropolity Antoniego Blooma pt. Obraz Boży w człowieku.

Thumb 2

Новая страница 1

Z błogosławieństwa Jego Ekscelencji Najprzewielebniejszego Atanazego, Biskupa Łódzkiego i Poznańskiego, ukazało się drukiem dzieło metropolity Antoniego Blooma pt. Obraz Boży w człowieku. Niniejsze wydanie jest polską wersją książki metropolity Antoniego – God and Man, która po raz pierwszy ukazała się w Wielkiej Brytanii w 1971 roku i niedługo po tym została przetłumaczona na inne języki. Rosyjski tytuł dzieła brzmi Человек перед Богом – to ta wersja językowa posłużyła jako podstawa do opracowanego translatu. Błogosławieństwa na przetłumaczenie tej książki na język polski udzielił sam metropolita Antoni Bloom jeszcze w 2000 roku.

25.02.2018r.

Wizyta Biskupa Atanazego w Grecji

Thumb 8

W dniach 10-15 lutego 2018 roku Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Atanazy, Biskup Łódzki i Poznański, przebywał z wizytą w Grecji. Hierarsze towarzyszyli o. archimandryta Serafin Dimitriou oraz lektorzy: Michał Kuryło i Patryk Panasiuk.

05.02.2018r.

Wizytacja Zimowej Stolicy Polski

Thumb 21

29 stycznia 2018 roku Biskup Atanazy wraz z krakowskim proboszczem ks. Jarosławem Antosiukiem udali się do Zakopanego.

05.02.2018r.

Kraków - wizytacja kanoniczna biskupa Atanazego

Thumb img 1753

W dniach 27-28 stycznia 2018 roku Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy biskup Atanazy, Ordynariusz Diecezji Łódzko – Poznańskiej wizytował kolejny raz krakowską parafię.