Aktualności

04.05.2015r.

Boska Liturgia w Cerkwi Św. Olgi i Spotkanie Wielkanocne

Thumb nabo e stwo cerkiew  w. olgi 03.05  7

W dniu 3 maja w niedziele odbyła się Św. Liturgia w Cerkwi Św. Olgi przy ul. Piramowicza. Nabożeństwu przewodniczył ordynariusz diecezji łódzko-poznańskiej Abp Szymon w asyście ks. Jakuba Dmitruka. Św. Liturgia rozpoczęła się o godzinie 10:00. Władyka w kazaniu wygłoszonym po przeczytaniu ewangelii zwrócił uwagę na Św. Gabriela i ewangelie, w której Chrystus mówi: żeby się zbawić powinniśmy być jak dzieci.

22.04.2015r.

Święty Spirydion. Pasterz, Biskup, Teolog

Thumb spiridon

Zbliża się planowane na sierpień przybycie do Polski relikwii św. Spirydiona z Tremithus. Z tej okazji Bractwo Św. Cyryla i Metodego w Łodzi organizuje spotkanie, które przybliży nam postać Św. Spirydona.

W sobotę, 2 maja, po Akatyście do Św. Marii Magdaleny, w sali parafialnej (przy ul. Narutowicza 46 wejście od ul. Piramowicza) Spotkanie pt. "Święty Spirydion. Pasterz, Biskup, Teolog" poprowadzi lektor Adam Magruk. Początek o godz. 18:00.

ZAPRASZAMY

05.04.2015r.

Ekumeniczne poświęcenie pokarmów w Bazylice Archikatedralnej

Thumb 5

Ksiądz Arcybiskup Marek Jędraszewski Metropolita Łódzki wraz z Księdzem Arcybiskupem Szymonem Romańczukiem, Prawosławnym Arcybiskupem Łódzkim i Poznańskim poświęcili pokarmy w Bazylice Archikatedralnej w Łodzi. Na wstępie uroczystości wszystkich przybyłych przywitał proboszcz Katedry ks. prałat Ireneusz Kulesza, który przypomniał, że Ksiądz Arcybiskup Szymon przybył z rewizytą, po ubiegłorocznym nawiedzeniu cerkwi św. Aleksandra Newskiego w Łodzi, także w Wielką Sobotę, przez Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego i wspólnym poświęceniu pokarmów wielkanocnych dla wiernych Kościoła Prawosławnego.

01.04.2015r.

Pesach, Pascha, Wielkanoc

Thumb cenrum dialogu pesach

W dniu 31 marca o godzinie 18 w Centrum Dialogu im. Marka Edelmana odbyło się spotkanie otwarte na temat Święta Paschy w religii mojżeszowej, rzymsko-katolickiej, prawosławnej i ewangelicko-reformowanej. O tradycji żydowskiego święta Pesach opowiedział rabin Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Łodzi Symcha Keller. O świętach wielkanocnych obchodzonych przez chrześcijan rozmawiali przedstawiciele trzech wyznań: ojciec Paweł Gużyński – dominikanin, ksiądz Jakub Dmitruk, wikariusz parafii prawosławnej w Łodzi. Oraz pastor Semko Koroza - proboszcz parafii ewangelicko-reformowanej.

23.03.2015r.

Rekolekcje Parafialne

Thumb img 4757

W sobotę 21 marca w Katedralnej Cerkwi św. Aleksandra Newskiego w Łodzi odbyły się rekolekcje parafialne. Boskiej Liturgii przewodniczył ordynariusz diecezji łódzko-poznańskiej abp Szymon. Przed rozpoczęciem Świętej Liturgii zostały przeczytane modlitwy przed spowiedzią. Na rekolekcje zostali zaproszeni księża z parafii w Sosnowcu: Ks. mitrat Sergiusz Dziewiatowski i ks. Mikołaj Dziewiatowski, którzy gorliwie i z pokorą w czasie nabożeństwa przeprowadzali sakrament spowiedzi.