Aktualności

03.04.2016r.

Niedziela Adoracji Świętego Krzyża

3 kwietnia to już trzecia niedziela Wielkiego Postu, zwana też Niedzielą Krzyża.

W sobotę na jutrzni wynoszony jest na środek świątyni krzyż. Wierni przy śpiewie troparionu "Krzyżowi Twemu kłaniamy się, Władco" (Krestu Twojemu) klękają i całują go. Cerkiew chce dodać duchowej otuchy podczas postu przez ukazanie Bożej miłości, która wyraziła się w krzyżowej śmierci Jezusa Chrystusa. Krzyż przypomina wiernym o obowiązku naśladowania Chrystusa. Jeśli On bowiem przyjął za nas mękę i śmierć, to i my powinniśmy mężnie walczyć ze wszystkimi przeciwnościami, nie ustawać w modlitwie i w dobrych uczynkach.

19.02.2016r.

Spotkanie o śp. Oldze Żabińskiej

21 lutego 2016 r. o godz. 12 (po Św. Liturgii) w Sali Parafialnej przy ul. Narutowicza 46 (wejście od ul. Piramowicza) odbędzie się spotkanie poświęcone pamięci nieodżałowanej Pani Olgi Żabińskiej.
Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby, którym sercu bliska jest Pani Olga Żabińska.

05.02.2016r.

POŚWIĘCENIE DZWONU

Thumb img 20160207 115042

W dniu 7 lutego br. Jego Ekscelencja Arcybiskup Szymon dokonał poświęcenia dzwonu. Dzwon został przywieziony z Woroneża, przez parafian Państwo Marine i Waldemara Rzepeckich. Ofiary zbierane w Cerkwi pozwoliły opłacić wykonanie i przewóz. Dzwon zostanie umieszczony na wieży Cerkwi Zaśnięcia NMP na ulicy Telefonicznej 4 (Cerkiew na Cmentarzu Doły) Proboszcz ks. prot. Eugeniusz Fiedorczuk wraz z radą parafialną kieruje serdeczne podziękowania do wszystkich, którzy złożyli ofiary na ten cel lub poświęcili swój czas żeby dzwon znalazł się w Łodzi.

Katedralna Parafia Prawosławna pragnie po raz kolejny zwrócić się do wszystkich o finansową pomoc w dziele zakupu nowych dzwonów do Cerkwi Św. równej apostołom Olgi. Można tego dokonać za pośrednictwem numeru konta, jaki podajemy tutaj:

PKO 1 O/Łódź:
Nr konta: 02 1020 3352 0000 1702 0089 9575
Z dopiskiem: NA DZWONY

Wszystkim dotychczasowym ofiarodawcom najserdeczniej dziękujemy oraz zapewniamy o nieustannych i przepełnionych wdzięcznością modlitwach w ich intencji.

29.12.2015r.

KONCERT CHÓRU

Thumb ch r z bia egostoku 26 27.12  37

W sobotę 26 grudnia w cerkwi pw. Św. równej apostołom księżnej Olgi w Łodzi odbył się koncert Młodzieżowego Chóru Prawosławnego Katedry Św. Mikołaja Cudotwórcy w Białymstoku pod dyrekcja Pani Joanny Jurczuk, w ramach corocznego koncertu organizowanego przez Katedralną Parafie Prawosławną w Łodzi, w okresie przed świątecznym, propagujący tradycje kolędowania i muzyki cerkiewnej.

Koncert zaszczycili swoją obecnością JE Arcybiskup łódzki i poznański Szymon, oraz zaproszeni goście z Urzędu Miasta Łodzi, sponsorzy parafii. Koncert zgromadził także licznych słuchaczy i sympatyków śpiewu cerkiewnego. Zebrani usłyszeli utwory wykonywane podczas nabożeństw w innych, mało znanych, kompozycjach, oraz kolędy w języku polskim, rosyjskim, serbskim i ukraińskim. Koncert poprowadził ks. prot. mitrat Jan Fiedorczuk – proboszcz Katedralnej Parafii Św. Mikołaja w Białymstoku.

Przed rozpoczęciem koncertu przedstawiciele trzech głównych religii zapalili świece „Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom”. Z krótkim słowem do zebranych zwrócili się: ks. Eugeniusz Fiedorczuk – proboszcz parafii prawosławnej w Łodzi, następnie ks. Andrzej Partyka – dyrektor „Caritas” archidiecezji łódzkiej i pastor Michał Makula – proboszcz parafii ewangelicko – augsburskiej w Łodzi. Tradycja wspólnego zapalania świec przez przedstawicieli różnych konfesji chrześcijańskich w okresie postu bożonarodzeniowego jest głęboko wpisana w kalendarz spotkań ekumenicznych w mieście „czterech kultur”.

Chór nie zakończył swoich śpiewów tylko w tym dniu. Wielką uroczystością dla duszy był dzień kolejny, kiedy cerkiew wspomina praojców w niedzielę przygotowawczą do Święta Narodzenia Chrystusa. Na niedzielnej Św. Liturgii celebrowanej przez JE Abpa. Szymona wraz ks. Janem Fiedorczukiem, ks. Eugeniuszem Fiedorczukiem, i ks. Jakubem Dmitrukiem, kolejny raz można było słyszeć gościnny chór młodych osób z Białegostoku.

Na zakończenie Pasterz łódzkiej cerkwi prawosławnej kolejny raz wyraził swoją wdzięczność za trud, który chór podjął by pokonać tyle kilometrów i przygotowanie do koncertu przez Panią Joannę Jurczuk. Szczególne podziękowania padły pod adresem ks. Jana Fiedorczuka, który także poza licznymi swoimi obowiązkami znalazł czas na wspólną modlitwę i poprowadzenie koncertu.

Chór młodzieżowy prawosławnej katedry św. Mikołaja w Białymstoku powstał na mocy dekretu prawosławnego arcybiskupa białostockiego i gdańskiego Sawy, w roku 1982. Utworzono go z myślą o porannych niedzielnych liturgiach i innych nabożeństwach w katedrze. Pierwszym dyrygentem był ks. protodiakon Bazyli Dubec, a kolejnym od 1988 r. do 2008 r., ks. Aleksander Łysynkiewicz. Obecna dyrygentka, absolwentka klasy dyrygowania białostockiej filii Uniwersytetu Muzycznego im Fryderyka Chopina, Joanna Jurczuk, kieruje chórem od 2008 roku.

Chórzystami są przede wszystkim licealiści i studenci, którzy zgodnie podkreślają, że śpiew w chórze młodzieżowym prawosławnej katedry Św. Mikołaja w Białymstoku to dla nich zaszczyt.

08.12.2015r.

KONIEC PRAC PRZY KAMIENICY

Zakończyły się prace budowlano-konserwatorsie przy kamienicy parafialnej przy ul Narutowicza 46. Od początku sierpnia trwały prace przy ponad stuletniej kamienicy. Kamienica jest własnością Katedralnej Parafii Prawosławnej w Łodzi. Siedziba Arcybiskupa Łódzkiego i Poznańskiego i siedziba parafii łódzkiej już od wielu lat wymagała remontu zewnętrznego elewacji. Zakres prac obejmował prace związane z izolacją przeciwwilgociową, odtworzeniem pierwotnej faktury i kolorystyki elewacji ściany wschodniej, południowej i zachodniej oraz rekonstrukcją trzech balkonów od ul Narutowicza. Był to pierwszy etap prac przy elewacji kamienicy w tym roku. Parafia złożyła kolejne wnioski o dofinansowanie na prace konserwatorskie i budowlane na rok 2016 do różnych instytucji samorządowych i państwowych.

Koszt tej inwestycji to ok. 440 tys. zł., znaczną część pokryły dotacje celowe na zabytki.

  1. Urząd Miasta Łodzi, w wysokości - 300 tys. zł.
  2. Wojewódzki Konserwator Zabytków - 20 tys. zł.
  3. Katedralna Parafia Prawosławna w Łodzi - pozostałe

Jeżeli ktoś chce wspomóc finansowo Parafie Prawosławną prosimy o przekazywanie dobrowolnych ofiar na konto bankowe.