Aktualności

25.04.2016r.

Niedziela Palmowa w Katedrze

Thumb wjazd chrystusa

Troparion Święta:
"Powszechne zmartwychwstanie przed swoją męką uwiarygodniając, z martwych wzbudziłeś Łazarza, Chryste Boże, przeto i my, jak hebrajskie dzieci, niosąc symbole zwycięstwa, śpiewamy Ci, Zwycięzco śmierci: Hosanna na wysokościach! Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie!".

W dniu 24 kwietnia w Katedralnej Cerkwi Św. Aleksandra Newskiego w Łodzi, świętowaliśmy Wjazd Chrystusa do Jerozolimy (Palmowa Niedziela). Św. Liturii Św. Jana Złotoustego przewodniczył proboszcz ks. prot. Eugeniusz Fiedorczuk w asyście ks. Jakuba Dmitruka. Tradycyjnie w to doroczne święto każda świątynia gromadzi więcej wiernych niż zwykle. Większość z obecnych przystąpiła do sakramentu spowiedzi i eucharystii.

Po zakończonej Boskiej Liturgii ks. Eugeniusz Fiedorczuk poświęcił wierzbowe gałązki. Proboszcz w swoich słowach wyraził wdzięczność za tak liczne przybycie, zachęcił wiernych do aktywnego uczestnictwa w nabożeństwach i życiu cerkwi, podkreślając potrzebę czynnego włączenia się wiernych w działalność cerkwi oraz potrzebę zgłębiania swojej świadomości prawosławnej.

22.04.2016r.

Koncerty Muzyki Cerkiewnej (maj, czerwiec)

Serdecznie zapraszamy na Koncerty Muzyki Cerkiewnej do Cerkwi Św. Olgi przy ul. Piramowicza 12. Koncerty mają za zadanie prezentować bogactwo tradycje śpiewu cerkiewnego. Zaplanowane dwa koncerty są organizowane we współpracy ze Stowarzyszeniem Bractwo Prawosławne Św. Św. Cyryla i Metodego, Koło terenowe w Łodzi. Na pierwszym koncercie 14 maja wystąpi: Katedralny Chór Św. Aleksandra Newskiego, prezentując tematykę Wielkiego Postu i okresu Paschalnego. Na drugim koncercie 11 czerwca wystąpi: Chór Męski "Harmonikos", prezentując różnorodny repertuar

03.04.2016r.

Niedziela Adoracji Świętego Krzyża

3 kwietnia to już trzecia niedziela Wielkiego Postu, zwana też Niedzielą Krzyża.

W sobotę na jutrzni wynoszony jest na środek świątyni krzyż. Wierni przy śpiewie troparionu "Krzyżowi Twemu kłaniamy się, Władco" (Krestu Twojemu) klękają i całują go. Cerkiew chce dodać duchowej otuchy podczas postu przez ukazanie Bożej miłości, która wyraziła się w krzyżowej śmierci Jezusa Chrystusa. Krzyż przypomina wiernym o obowiązku naśladowania Chrystusa. Jeśli On bowiem przyjął za nas mękę i śmierć, to i my powinniśmy mężnie walczyć ze wszystkimi przeciwnościami, nie ustawać w modlitwie i w dobrych uczynkach.

19.02.2016r.

Spotkanie o śp. Oldze Żabińskiej

21 lutego 2016 r. o godz. 12 (po Św. Liturgii) w Sali Parafialnej przy ul. Narutowicza 46 (wejście od ul. Piramowicza) odbędzie się spotkanie poświęcone pamięci nieodżałowanej Pani Olgi Żabińskiej.
Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby, którym sercu bliska jest Pani Olga Żabińska.

05.02.2016r.

POŚWIĘCENIE DZWONU

Thumb img 20160207 115042

W dniu 7 lutego br. Jego Ekscelencja Arcybiskup Szymon dokonał poświęcenia dzwonu. Dzwon został przywieziony z Woroneża, przez parafian Państwo Marine i Waldemara Rzepeckich. Ofiary zbierane w Cerkwi pozwoliły opłacić wykonanie i przewóz. Dzwon zostanie umieszczony na wieży Cerkwi Zaśnięcia NMP na ulicy Telefonicznej 4 (Cerkiew na Cmentarzu Doły) Proboszcz ks. prot. Eugeniusz Fiedorczuk wraz z radą parafialną kieruje serdeczne podziękowania do wszystkich, którzy złożyli ofiary na ten cel lub poświęcili swój czas żeby dzwon znalazł się w Łodzi.

Katedralna Parafia Prawosławna pragnie po raz kolejny zwrócić się do wszystkich o finansową pomoc w dziele zakupu nowych dzwonów do Cerkwi Św. równej apostołom Olgi. Można tego dokonać za pośrednictwem numeru konta, jaki podajemy tutaj:

PKO 1 O/Łódź:
Nr konta: 02 1020 3352 0000 1702 0089 9575
Z dopiskiem: NA DZWONY

Wszystkim dotychczasowym ofiarodawcom najserdeczniej dziękujemy oraz zapewniamy o nieustannych i przepełnionych wdzięcznością modlitwach w ich intencji.