Новости

20.02.2017r.

Światowe Dni Młodzieży Prawosławnej w Krakowie

Z błogosławieństwa Jego Ekscelencji Arcybiskupa Szymona w dniach 10-12 lutego 2017 roku w Krakowie odbyły się Diecezjalne odchody Światowego Dnia Młodzieży Prawosławnej. Organizatorem tego wydarzenia było BMP diecezji łódzko – poznańskiej wspierane przez młodzież z sąsiedniej diecezji, przemysko - gorlickiej. W obchodach udział wzięła młodzież z różnych zakątków naszej diecezji jak i z całej Polski: Łodzi, Włocławka, Piotrkowa Trybunalskiego, Sosnowca, Krakowa, Wrocławia, Warszawy, Białegostoku, Hajnówki, Bielska Podlaskiego, Lublina, Bartnego, Kalnikowa, Gładyszowa, Regietowa, Morochowa, Łubników, Chełma, Narwi, Jagodników, Grabówki, Mińska Mazowieckiego, Tarnogrodu wraz z przedstawicielami zarządów bractw diecezji przemysko - gorlickiej, wrocławsko – szczecińskiej, białostocko – gdańskiej, warszawsko – bielskiej, lubelsko - chełmskiej i Zarządu Centralnego BMP - łącznie prawie 100 osób. Spotkanie rozpoczęło się w piątek od wspólnej modlitwy w krakowskiej Cerkwi Zaśnięcia Przenajświętszej Bogurodzicy, po której proboszcz parafii, ks. Jarosław Antosiku oficjalnie przywitał ojców duchowych: ks. Juliana Felenczaka, ks. Arkadiusza Barańczuka, ks. Jakuba Dmitruka, ks. Mikołaja Dziewiatowskiego i ks. diakona Pawła Korobiejnikova oraz całą zebraną młodzież. Ks. Jarosław odczytał Przesłanie, które skierował do zebranych Władyka Szymon.