Aktualności

02.04.2018r.

Wjazd Chrystusa do Jerozolimy w łódzkiej Katedrze

Thumb 20180401 103939 001

W ostatnią dzielę Wielkiego Postu, gdy Kościół prawosławny wspomina uroczyste wejście Chrystusa do Jerozolimy łódzka Katedra wypełniona była po brzegi wiernymi. Świątecznym nabożeństwom: całonocnego czuwania jak i Boskiej Liturgii przewodniczył ordynariusz diecezji - biskup Atanazy.

W swojej homilii biskup Atanazy podkreślił fakt, iż wydarzenie to z jednej strony jest radosne, natomiast z drugiej bardzo smutne, bowiem ci sami ludzie, którzy z radością witali Mesjasza za chwilę będą krzyczeć: ukrzyżujmy go. W tekstach liturgicznych również radość tego święta przeplata się z powagą męki oczekującej Chrystusa. Kaznodzieja zaznaczył także, że święto wejścia Chrystusa do Jerozolimy ukazuje nam zarówno Jego Boskość którą ukazał na krótko przed Swoją dobrowolną męką, a zarazem po raz kolejny dał przykład pokory.

Tego dnia wieczorem w łódzkiej Katedrze po raz pierwszy od wielu lat sprawowany był sakrament namaszczenia chorych (cs. jeleoswiaszczenije). Sakrament sprawował biskup Atanazy wraz z diecezjalnym duchowieństwem z: Częstochowy, Piotrkowa Trybunalskiego, Radomia i Łodzi.

Sakrament namaszczenia chorych jest sakramentem, w którym poprzez modlitwę oraz namaszczenie ciała olejem przyzywa się na człowieka łaskę Bożą, uzdrawiającą choroby duchowe i fizyczne. Jest on ściśle związany z życiem liturgicznym Kościoła prawosławnego. Według tradycji sakrament ten udzielany jest raz w roku w okresie Wielkiego Postu. Jednak można udzielać go częściej w przypadku ciężkiej choroby.

Apostoł Paweł przypomina, o tym, że gdy cierpi jeden z członków, pozostałe uczestniczą w jego cierpieniu, wraz z nim cierpi całe ciało (1 Kor 12,26). Podobnie jest we wspólnocie wierzących, za chorego modli się cały Kościół. Kapłani i wierni wznoszą modlitwy do Boga oraz świętych o uzdrawiającą łaskę. Apostoł Jakub mówi: Choruje ktoś wśród was? Niech sprowadzi kapłanów Kościoła, by się modlili nad nim i namaścili go olejem w imię Pana. A modlitwa pełna wiary będzie dla chorego ratunkiem i Pan go podźwignie, a jeśliby popełnił grzechy, będą mu odpuszczone. (Jk 5, 14-15). Tak też na dzięki modlitwie całego Kościoła na chorego przyzywana jest uzdrawiająca łaska Boża, odpuszczane są grzechy, które są przyczyną chorób fizycznych i duchowych. Sakrament spowiedzi pozwala wiernym uwolnić się od grzechu (który jest skutkiem chorób) natomiast poprzez namaszczenie świętym olejem przyzywa się łaskę Bożą, która uzdrawia duszę i ciało.

Tekst: Marta Łuksza Fot. Michał Kuryło i Marta Łuksza


Więcej zdjęć z uroczystości są do obejrzenia w Galerii