Aktualności

07.03.2018r.

Dzieło metropolity Antoniego Blooma pt. Obraz Boży w człowieku.

Thumb 2

Новая страница 1

Z błogosławieństwa Jego Ekscelencji Najprzewielebniejszego Atanazego, Biskupa Łódzkiego i Poznańskiego, ukazało się drukiem dzieło metropolity Antoniego Blooma pt. Obraz Boży w człowieku. Niniejsze wydanie jest polską wersją książki metropolity Antoniego – God and Man, która po raz pierwszy ukazała się w Wielkiej Brytanii w 1971 roku i niedługo po tym została przetłumaczona na inne języki. Rosyjski tytuł dzieła brzmi Человек перед Богом – to ta wersja językowa posłużyła jako podstawa do opracowanego translatu. Błogosławieństwa na przetłumaczenie tej książki na język polski udzielił sam metropolita Antoni Bloom jeszcze w 2000 roku.

Новая страница 1

Osoby zainteresowane zakupem książki mogą nabywać ją w Księgarnia „Odkrywcy”, przy ul. Narutowicza 46 w Łodzi (https://odk.pl) lub w przypadku zakupu hurtowego – bezpośrednio w Kancelarii Biskupiej Diecezji Łódzko-Poznańskiej (kancelaria@lodz-orthodox.pl).

Metropolita Antoni urodził się w Lozannie 6 czerwca 1914 roku w rodzinie dyplomatów rosyjskich. Ojciec Borys Bloom oraz matka Olga (z domu Skriabin) nie mogli przypuszczać, że ich syn Andrzej zostanie wybitnym prawosławnym hierarchą, kaznodzieją i misjonarzem. Postać i poglądy tej niezwykłej osoby szczególnie cennie są dziś, kiedy w chaosie eklektycznych wartości, powszechnego materializmu i egocentryzmu człowiek próbuje znaleźć swoje prawdziwe przeznaczenie. W oparciu o bogatą chrześcijańską tradycję patrystyczną i doświadczenie Kościoła, metropolita Antoni przemawia przenikliwym i potężnym głosem, pełnym mądrości i prawdy o człowieku – pokazuje, że jedynym sensem życia człowieka jest życie w Chrystusie i z Chrystusem.

Oczywiście, każdy z nas oczekuje śmierci w takich kategoriach, jakie są dla niego prawdziwe. Jednakże nie powinniśmy kreować kategorii mylnych. A mianowicie: nasze spotkanie z Chrystusem jest to spotkanie ze Zbawicielem. Spotykając się z Bogiem, spotykamy się z bezgraniczną miłością. Powinniśmy o tym pamiętać. Według mnie, Sąd Ostateczny polega na tym, że staniemy przed Uosobieniem Miłości Absolutnej, a kiedy uświadomimy sobie, jak mało jest jej w nas, wówczas się przerazimy. Ale nie oznacza to męki. Być może zachowuję się jak heretyk, możecie mnie spalić przed tym, jak stąd odejdę, lecz wydaje mi się, że Bóg okaże nam litość, choć całe nasze życie przeżyliśmy tak bezowocnie i tak je zmarnowaliśmy, nie mówiąc już o innych sprawach. Jego reakcją na nas będzie politowanie i współczucie - fragment wypowiedzi metropolity Antoniego w mowie O śmierci. Część V książki - Rozliczenie.

Ks. Aleksy Kucy