Aktualności

20.10.2016r.

Święcenia diakońskie w Katedrze

Thumb 14716116 914444111993126 3868109653689676926 n

W dniu 16 października br. w Katedralnej Cerkwi Św. Aleksandra Newskiego w Łodzi odbyła się wielka uroczystość. W tym dniu w czasie Św. Liturgii Jego Ekscelencja Arcybiskup Szymon udzielił święceń diakońskich lektorowi Gieorgiju Wodopiaowu. Na tą uroczystość przybyli duchowni z Białegostoku – ks. mitrat Jan Fiedorczuk, z Kalisza – ks. prot. Mirosław Antosiuk, z Warszawy ks. prot. diakon Jerzy Dmitruk, którzy z duchowieństwem katedry łódzkiej asystowali Ekscelencji w Św. Liturgii.
ks. diakon Jurij Wodopjanow urodził 18 stycznia 1965 r w Ałma – Acie (Kazachstan) w rodzinie polskich repatriantów Bazylego i Alicji z domu Klewezal. W 1980 r. ukończył Szkołę Średnią Nr 62 w Ałma – Acie oraz w 1984 r. Technikum Kolejowe w Ałma – Acie. Następnie kontynuował swoja naukę na Uniwersytecie Ekonomicznym w Kokszetau (Kazachstan). 4 września 2005 r. wstąpił w związek małżeński z Oksaną Czeredniczenko. Jest ojcem czwórki dzieci. W 2009 roku powrócił do Polski jako potomek repatriantów i osiedlił się w mieście Łodzi. 23 października 2014 r. przyjął hierotesję lektorską udzieloną przez Jego Ekscelencje Arcybiskupa Szymona. Od 1 października 2014 r. pełnił funkcje psalmisty w Katedralnej Parafii Św. Aleksandra Newskiego w Łodzi. Swoją naukę kontynuuje w Wyższym Prawosławnym Seminarium Duchownym w Warszawie. Obecnie jest właścicielem dwóch restauracji „Teremok” w Łodzi. Więcej zdjęć zobacz tutaj: http://cerkiewlodz.pl/galleries/19

ks. J