Aktualności

26.08.2019r.

Uroczystości 135-lecia Parafii Katedralnej w Łodzi

Thumb  p6a1039135 lecie cerkwi lodzkiej 2019

Główne uroczystości rozpoczęły się od Nabożeństwa Całonocnego Czuwania w sobotę 14 września br. o godzinie 17.00 w Soborze Św. Aleksandra. W sobotę po południu do Łodzi zawitał pierwszy z zaproszonych hierarchów – Arcybiskup Bielski Grzegorz, który wspólnie z biskupem Atanazym oraz duchowieństwem celebrował wieczorne nabożeństwo. Następnego dnia – 15 września w niedzielę – o godz. 9.45 w Soborze Św. Aleksandra odbyło się powitanie Hierarchów. Do Łodzi przyjechał Głowa Kościoła prawosławnego w Polsce – Jego Eminencja, Wielce Błogosławiony Sawa, Prawosławny Metropolita Warszawski i całej Polski, a także Jego Ekscelencja, Najprzewielebniejszy Paweł, Biskup Hajnowski.

Parafia Prawosławna w Łodzi powstała pod koniec XIX wieku z inicjatywy jej prawosławnych mieszkańców. Jako że liczba mieszkańców wyznania prawosławnego Łodzi począwszy od 1850 roku sukcesywnie zwiększała się, w 1877 roku powstał projekt wybudowania odpowiedniej świątyni, która mogłaby sprostać potrzebom religijnym miejscowego prawosławnego ludu. Dokładnie w tym właśnie roku gubernator piotrkowski Iwan Kachanow skierował do prezydenta miasta Łodzi prośbę o wzniesienie w Łodzi wolnostojącej świątyni prawosławnej. Architekt miejski Hilary Majewski opracował wówczas odpowiedni projekt świątyni. W tym czasie oficjalna liczba prawosławnych mieszkańców znana z danych historycznych wynosiła około 300 osób. Dochody prawosławnych wiernych nie pozwalały jednak na przeprowadzenie samodzielnej inwestycji, stąd zaczęto szukać sponsorów. W latach 1880-1884 utworzono odpowiedni komitet składający się z prominentnych łódzkich fabrykantów, którzy zgodzili się finansować budowę pierwszej prawosławnej łódzkiej cerkwi. Wśród sponsorów budowy i wyposażenia świątyni znalazły się, między innymi: Karl Wilhelm Scheibler, Juliusz Heinzel, Ludwik Grohman, Edward Herbst, Władysław Pieńkowski, Izrael Poznański, Herman Konstadt, Józef Paszkiewicz, Reinhold Finster, Karol Strenge, G. Makowiecki, A. Chudziński i inni. W ten sposób w ciągu czterech lat wybudowano wspaniałą cerkiew w bizantyjskim stylu architektonicznym. Nową prawosławną świątynię wyświęcono pod wezwaniem Świętego księcia Aleksandra Newskiego dokładnie w 1884 roku przez Arcybiskupa Warszawskiego i Chełmskiego Leoncjusza. Była ona nieprzerwanie czynna, w tym też podczas I wojny światowej. W dwudziestoleciu międzywojennym mimo nagminnej polityki burzenia lub przebudowywania cerkwi na kościoły, ta świątynia przez Opatrzność Bożą została ocalona i nie została ani zrewindykowana, ani rozebrana.

Decyzją Jego Ekscelencji Najprzewielebniejszego Atanazego, Ordynariusza Prawosławnej Diecezji Łódzko-Poznańskiej, od 2018 roku obchody katedralnego Święta na cześć Patrona Parafii i Katedry – Świętego wielkiego księcia Aleksandra Newskiego – ustanowiono na każdą niedzielę przypadającą najbliżej do dnia 12 września (30 sierpnia według Kalendarza Juliańskiego), kiedy to wypada święto przeniesienia relikwii Świętego Aleksandra Newskiego. W związku z tym, że w 2019 roku mija 135 lat od momentu wybudowania i konsekracji Soboru Świętego Aleksandra, w tym roku w dniu Święta Patrona Parafii obchodzono również ten wspaniały jubileusz: 135-lecie Katedralnej Parafii pw. Świętego Aleksandra Newskiego w Łodzi.

Główne uroczystości rozpoczęły się od Nabożeństwa Całonocnego Czuwania w sobotę 14 września br. o godzinie 17.00 w Soborze Św. Aleksandra. W sobotę po południu do Łodzi zawitał pierwszy z zaproszonych hierarchów – Arcybiskup Bielski Grzegorz, który wspólnie z biskupem Atanazym oraz duchowieństwem celebrował wieczorne nabożeństwo. Następnego dnia – 15 września w niedzielę – o godz. 9.45 w Soborze Św. Aleksandra odbyło się powitanie Hierarchów. Do Łodzi przyjechał Głowa Kościoła prawosławnego w Polsce – Jego Eminencja, Wielce Błogosławiony Sawa, Prawosławny Metropolita Warszawski i całej Polski, a także Jego Ekscelencja, Najprzewielebniejszy Paweł, Biskup Hajnowski. Zgodnie z tradycją, Hierarchów powitały dzieci, Starosta cerkwi, pan Łukasz Kobeszko, a także duchowieństwo na czele z Proboszczem świątyni księdzem mitratem Eugeniuszem Fiedorczukiem.

Liturgia Święta rozpoczęła się o godzinie 10.00. W trakcie Boskiej Liturgii po przeczytanej Ewangelii kazanie wygłosił arcybiskup Grzegorz. W swoim słowie ksiądz Arcybiskup zwrócił uwagę na fragment przeczytanego listu Apostoła Pawła do Koryntian, gdzie zawarte zostało pouczenie, że jeżeli ktoś nie lubi Jezusa Chrystusa, to mam być wyklęty (1 Kor 16:22). Hierarcha zadał pytanie: jak pogodzić przykazanie o miłości z tą maksymą? „Wydawałoby się, jak można pogodzić akt miłości z anatemą? Anatema to jest takie narzędzie Cerkwi, które jest stosowane wobec członków, którzy odeszli od Prawdy. Takich ludzi Cerkiew odłącza od organizmu, od ciała Cerkwi. Wydaje się, że to jest akt, w którym nie ma miłości” – stwierdza ksiądz Arcybiskup. W dalszej części swojego wywodu, porównując tę czynność z czynnością lekarza chirurga oraz na przykładzie innych skojarzeń pokazuje jednak, że ostatecznym jej celem jest uzdrowienie człowieka, a nie jego zguba: „Bóg z wielką miłością do człowieka pozbawia go możliwości przebywania w raju, aby znowu stał się on godny tego miejsca i aby mógł powrócić na to miejsce szczęścia” – cytując słowa świętego Jana Chryzostoma tak tłumaczy tę konieczność. W tym kontekście arcybiskup Grzegorz szczególnie zwrócił uwagę na fakt obowiązku każdego chrześcijanina uczestniczenia w życiu eucharystycznym Ciała Chrystusowego. Jeśli bowiem człowiek, który bierze udział w Liturgii Świętej i nie uczestniczy w Sakramencie Eucharystii (nie mając przy tym żadnego racjonalnego usprawiedliwienia) jest godny potępienia i sam się odłącza od Źródła Życia, jakim jest Chrystus.

Po zakończeniu Liturgii Świętej wszyscy Hierarchowie wraz z duchowieństwem i wiernymi uczestniczyli w świątecznej procesji z czytaniem Ewangelii (cerk. Krestnyj chod). Następnie do wiernych zwrócił się Głowa Kościoła prawosławnego – Metropolita Sawa. W pierwszej kolejności wyjaśnij on znaczenie obchodzonego święta, mianowicie faktu, że oprócz dnia Patrona – Świętego Aleksandra – parafia obchodzi także 135-lecie istnienia świątyni. Metropolita zwrócił uwagę na szczególne znaczenie faktu, że od momentu wybudowania katedry Św. Aleksandra w 1884 roku w Łodzi powstała Parafia Prawosławna w pełnym znaczeniu tego słowa. Stąd też podkreślił znaczenie świątyni w życiu wspólnoty chrześcijańskiej: „Świątynia jest naszą Matką w parafii, jednoczy wszystkich, jednoczy wiernych pod swoje skrzydła; jest to niebo na ziemi. W tym miejscu następuje zjednoczenie wiernych z Chrystusem, odrodzenie lub nawrócenie”. Metropolita Sawa podał przykład z własnego życia, kiedy w tej właśnie cerkwi 40 lat temu rozpoczynał swoją apostolską misję. Wówczas w okresie Paschalnym, po Święcie Wielkiejnocy do świątyni zawitała niewierząca osoba, był to admirał z Rumunii (jak się później okazało), ale jego obecność w tej świątyni sprawiła, że nawrócił się on na wiarę chrześcijańską i przyjął tu chrzest . „Świątynia to wielki skarb, który chrześcijaństwo wniosło we wszechświat, to miejsce Boga, szczególnie na Ołtarzu. Tutaj przebywa Żywy Chrystus”. Głowa Cerkwi zwrócił się także do obecnych na nabożeństwie emigrantów z Ukrainy, Białorusi, Rosji i innych parafian pochodzących z krajów Europy Wschodniej, którzy jak niegdyś ich przodkowie w okresie po rewolucji 1917 roku, znaleźli też dziś miejsce swojego nowego zamieszkania. „Намагайтеся зберігати ту духовну спадщину, яку Ви винесли із своїх храмів, звідки ви прибули. Де б Ви не знайшлися, пам’ятайте про те, що ви – православні! А православ’я «це Ваша Мати й Батько» – так завжди говорили Волиняки. Нехай цей храм у Лодзі буде для Вас пристановищем, місцем, де Ви знайдете радість й втіху від своїх турбот. Помагай Вам Господь!” – tymi słowami metropolita pokrzepił w języku ojczystym prawosławnych z Ukrainy.

W dalszej kolejności Głowa Kościoła prawosławnego skierował słowa podziękowania za obecność na tej wspaniałej uroczystości do Metropolity Łódzkiego Grzegorza Rysia. Zwrócił uwagę na fakt, jak ważne jest w tym burzliwym świecie, świecie zachwiania wartości i niepokoju społecznego, budować relacje szacunku i miłości, szczególnie pomiędzy chrześcijanami różnych wyznań. Metropolita podziękował Hierarchom, przybyłemu duchowieństwu, a także gospodarzowi – biskupowi Atanazemu, za przygotowanie Parafii do obchodów tego Jubileuszu.

Szczególnym podkreśleniem doniosłości chwili stało się wręczenie nagród cerkiewnych. Ksiądz proboszcz Eugeniusz Fiedorczuk w imieniu Parafii Katedralnej odebrał z rąk Jego Eminencji nagrodę Marii Magdaleny II stopnia. Następnie nagrody cerkiewne w postaci Medalu Marii Magdaleny III stopnia, Metropolita Sawa uroczyście wręczył sponsorom i dobrodziejom Parafii: panu Witoldowi Skrzydlewskiemu, panu Igorowi Szulgowi oraz panu Michałowi Gersteinowi. Dzięki wsparciu finansowemu tych ludzi w ostatnich dwóch latach Parafia Katedralna przeprowadziła remont dziedzińca wokół katedry Świętego Aleksandra, a także innej ważnej infrastruktury parafialnej wymagającej pilnej interwencji naprawczo-budowlanej.

Uroczystości zakończyły się rodzinnym piknikiem na dziedzińcu przycerkiewnym z udziałem wszystkich gości. Duchowieństwo z kolei na czele z Hierarchią udało się do pomieszczeń podpiwniczonych w kamienicy przy ul. Piramowicza 12, gdzie dokonano ich uroczystego poświęcenia po remoncie. Przygotowano tu, między innymi, miejsce spotkań parafialnych i sale katechetyczne. Tutaj również miał miejsce poczęstunek i występ Chóru z Torunia pod dyrygenturą pana Łukasza Hajduczeni.

Tekst: ks. Aleksy Kucy Zdjęcia: ks. Paweł Kłys Adam Mikołajewski