Aktualności

13.04.2019r.

Rekolekcje duchowieństwa diecezji łódzko-poznańskiej

Thumb img 20190410 182106

10-11 kwietnia br. do Łodzi przyjechali wszyscy duchowni prawosławnej diecezji łódzko-poznańskiej. W tych dniach w katedralnej parafii pw. Świętego Aleksandra Newskiego w Łodzi odbywały się diecezjalne rekolekcje wielkopostne.

10 kwietnia w cerkwi św. Aleksandra sprawowano Sakrament Spowiedzi, a także Jutrznię Czwartku piątego tygodnia Wielkiego Postu. W tym dniu w Cerkwi prawosławnej czytany jest pełny tekst kanonu pokutnego Św. Andrzeja z Krety. W swoim słowie skierowanym do duchownych i wszystkich wiernych zgromadzonych w cerkwi, ks. mitrat Mikołaj Hajduczenia przypomniał, jakie znaczenie ma w życiu asceza Wielkiego Postu i jaką odpowiedzialność niesie prawosławny duchowny w prowadzeniu do Chrystusa swojej trzody.

11 kwietnia zostały odprawione Godziny Kanoniczne i Liturgia Św. Uprzednio Poświęconych Darów. Podczas liturgii nagrody z okazji Święta Paschy otrzymali: Ks. Paweł Sidoruk (Proboszcz parafii pw. Świętego Mikołaja w Radomiu) – na mocy postanowienia Świętego Soboru Biskupów PAKP – podniesienie do godności protojerejstwa. Ks. Mariusz Radziwon (Proboszcz parafii pw. Świętego Mikołaja w Bydgoszczy) – na mocy decyzji Jego Ekscelencji Biskupa Atanazego – złoty krzyż. Ks. Jerzy Mogilewski (Wikariusz parafii pw. Świętego Mikołaja w Poznaniu) – na mocy decyzji Jego Ekscelencji Biskupa Atanazego – kamiławkę.

W swoim słowie skierowanym do duchownych i wiernych, Jego Ekscelencja Biskup Atanazy opowiedział, między innymi o życiu i znaczeniu Świętej Marii Egipcjanki, o tym, jakiego dokonała ona dzieła, kiedy z wielkiego grzechu przeszła do stanu anielskiej świętości: „Poprzez prawdziwą pokutę to może zdarzyć się z każdym człowiekiem, nawet z największym grzesznikiem… Dla nas kapłanów jest to wielki przykład, w jaki sposób człowiek z wielkiego grzechu poprzez prawdziwą pokutę i poświęcenia się Bogu może za życia być już aniołem, być świętym. Bóg wzywa nas wszystkich – nas kapłanów i wiernych – do tego, abyśmy pracowali nad sobą. Przykłady, które daje nam Cerkiew, powinny pokazywać nam, że my wszyscy wierzący jesteśmy wezwani do bycia świętymi. Świętość nie jest czymś abstrakcyjnym, jest to prawdziwe życie w o naszym Bogu – Chrystusie” – podsumował hierarcha.

Tekst: o. Aleksy Kucy