Aktualności

19.09.2018r.

Święto diecezjalne ku czci św. Aleksandra Newskiego w Łodzi

Thumb img 20180915 121512

15 września bieżącego roku w łódzkiej katedralnej cerkwi pw. Świętego Aleksandra odbyły się doniosłe uroczystości ku czci Świętego Księcia Aleksandra Newskiego. Zgodnie z decyzją Jego Ekscelencji Najprzewielebniejszego Atanazego, Biskupa Łódzkiego i Poznańskiego, św. książę Aleksander Newski został od 2018 roku Patronem prawosławnej diecezji łódzko-poznańskiej. Stąd też uroczystości, które miały miejsce, nie były tylko świętem prawosławnej parafii w Łodzi, tylko świętem całej Diecezji.

W przeddzień święta do Łodzi zawitał na zaproszenie biskupa Atanazego Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Jakub, Arcybiskup Białostocki i Gdański. Wieczorem, w piątek 14 września, w łódzkiej katedrze zostało odprawione nabożeństwo całonocnego czuwania, w którym wzięli udział obaj hierarchowie.

Główne uroczystości liturgiczne odbyły się następnego dnia. W tym dniu do Łodzi przyjechało duchowieństwo z całej łódzkiej diecezji, a także z innych prawosławnych diecezji Polskiego Kościoła Prawosławnego. W dniu święta do Łodzi przyjechał także hierarcha z sąsiedniej prawosławnej diecezji wrocławsko-szczecińskiej, Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Jerzy, Arcybiskup Wrocławski i Szczeciński, Prawosławny Ordynariusz Wojskowy. W tym dniu łódzką katedrę odwiedzili także przedstawiciele administracji państwowej i władz samorządowych, na czele z Panią Prezydent miasta Hanną Zdanowską, a także ks. Arcybiskup Grzegorz Ryś – Metropolita Łódzki.

Uroczystości w cerkwi katedralnej rozpoczęły się od powitania hierarchów przez dzieci, które oprócz wręczenia kwiatów przygotowały także dla biskupów recytację wierszy. Następnie starosta cerkwi – Pani Raisa Łoś – zgodnie z tradycją wręczyła biskupom chleb z solą i podziękowała za przybycie. W dalszej kolejności ksiądz proboszcz prot. Eugeniusz Fiedorczuk w otoczeniu prawosławnego duchowieństwa i wszystkich wiernych zwrócił się do hierarchów z prośbą o wejście do świątyni i przewodniczenie Świętej Liturgii.

Po przeczytaniu Ewangelii Jego Ekscelencja Arcybiskup Jerzy wygłosił kazanie na temat życia, działalności i świętości księcia Aleksandra Newskiego. Ekscelencja zwrócił uwagę, że kategoria świętości, do której należy książę Aleksander, nie jest łatwa i że nawet do dziś wiele osób może mieć z tego tytułu sporo wątpliwości. Jednak poprzez analizę teologiczno-historyczną arcybiskup Jerzy udowodnił, że postać Aleksandra Newskiego jak najbardziej zasługuje na miano Świętego, i że wcale nie jest to zasługa jego rodowodu bądź pozycji politycznej, którą miał w Nowogrodzie, nie jest to też żadna nagroda, którą Kościół obdarza jakąś prominentną osobę: „W świadomości Kościoła prawosławnego nie mamy pojęcia wyniesienia na ołtarzu, kanonizacji, gdyż świętość nie jest mierzona naszym ludzkim kryterium. My ogłaszamy świętość w tym momencie, gdy Kościół – Cerkiew nie ma wątpliwości, kiedy w świadomości ludzi ta świętość staje się faktem. I Kościół konstatuje jedynie to, że ta osoba nie stała się świętą, tylko umarła jako święta. Dlatego też nie mając w tym wypadku żadnych ani przesłanek ani wątpliwości ku temu, jak wielką rolę, ale przede wszystkim jakie życie przeżył święty Aleksander Newski, pochylamy i my przed jego świętością swoje czoła, i wiemy, że jest on wzorcem, przykładem dla sprawujących władzę duchową i władzę świecką” - podsumował hierarcha.

Pod koniec Liturgii Świętej został odprawiony molebien, po którym arcybiskup Jakub także podkreślił rolę i znaczenie Aleksandra Newskiego zarówno w dziejach Rusi, jak i w dziejach Cerkwi prawosławnej. Ze swojej strony biskup Atanazy z całego serca podziękował hierarchom, duchowieństwu, wiernym, a także obecnym władzom i osobom wspierającym materialnie naszą łódzką prawosławną wspólnotę za obecność i modlitwę na tym wspaniałym Święcie.

Tekst: ks. Aleksy Kucy