Aktualności

27.08.2018r.

Uroczystości ku czci Częstochowskiej ikony Matki Bożej

Thumb img 20180825 124707 resized 20180827 022551210

25 sierpnia br. prawosławna społeczność miasta Częstochowy przeżywała niezwykłe chwile duchowej radości. We wspomnianym dniu po raz pierwszy w historii prawosławnej diecezji łódzko-poznańskiej w Częstochowie odbyło się diecezjalne święto ku czci Częstochowskiej ikony Matki Bożej. Decyzją Jego Ekscelencja, Najprzewielebniejszego Atanazego, Biskupa Łódzkiego i Poznańskiego od 2018 r. Częstochowska ikona Matki Bożej została ustanowiona Patronką Bractwa Młodzieży Prawosławnej Diecezji.

Związku z powyższym w dniu święta, które w tym roku wypadło na sobotę 25 sierpnia, do Częstochowy przybyli liczni pielgrzymi z terenu całej diecezji. Wieczorem 24 sierpnia w częstochowskiej świątyni zostało odprawione nabożeństwo całonocnego czuwania, któremu przewodniczył Jego Ekscelencja Biskup Atanazy. Następnego dnia Ordynariusz diecezji sprawował Świętą Liturgię w asyście duchowieństwa diecezji z Łodzi, Kalisza, Radomia, Piotrkowa Trybunalskiego, Poznania, Krakowa i Sosnowca. Oprawę muzyczną nabożeństwa zapewnili chórzyści z całej diecezji pod dyrygenturą Adama Tomaszewskiego.

Przed rozpoczęciem świętej liturgii Jego Ekscelencję powitał proboszcz świątyni – ks. mitrat Mirosław Drabiuk oraz starosta cerkwi. Ojciec Mirosław przedstawił zarys historyczny ikony Bogurodzicy, którą teraz zwą Częstochowską. Przypomniał on całą jej historię, mianowicie fakt napisania przez św. Apostoła Łukasza, jej odnalezienie w Jerozolimie w IV wieku przez cesarzową Helenę, dalszą wędrówkę po Bizancjum, następnie przebywanie na terenach Rusi Kijowskiej i wreszcie dotarcie do Polski.

Po sprawowanej Liturgii duchowieństwo wraz z wiernymi zgodnie z tradycją udali się na uroczystą procesję wokół cerkwi. Wszyscy modlący się odczuwali głęboką radość i mistycznie przeżywali obecność Matki Bożej. Czując wzruszenie duchowieństwa i wiernych Biskup Atanazy w swoim słowie kończącym nawiązał do Święta Przemienienia Pańskiego, kiedy to apostołowie przepełnieni radością i podziwem wobec tego co się tam wydarzyło, zaproponowali dla Chrystusa pozostanie na górze Tabor na zawsze. W tym dniu w Częstochowie panowała także wielka radość i poczucie prawosławnej wspólnoty, która sprawiała, że nikt nie chciał opuszczać świątyni. Podkreślił też, jak ważne są takie chwile duchowej radości i takie doświadczenia, które pomagają nam żyć dalej w tym świecie.

Po słowach podziękowania przez ks. proboszcza dla Jego Ekscelencji za ustanowienie tego święta, wszyscy zgromadzeni zrobili wspólne pamiątkowe zdjęcie, a następnie udali się na świąteczny poczęstunek.

Tekst: ks. Aleksy Kucy