Aktualności

06.08.2018r.

Uroczystości ku czci Poczajowskiej Ikony Matki Bożej w Bydgoszczy

Thumb bez tytu u

W dniach 4-5 sierpnia 2018 r. w dzień święta Poczajowskiej Ikony Matki Bożej z wizytą do Parafii Prawosławnej św. Mikołaja w Bydgoszczy przybył Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Atanazy, Biskup Łódzki i Poznański. W uroczystościach wzięli udział także ks. mitrat płk Mikołaj Hajduczenia z Torunia oraz diakon Jerzy Mogilewski z Poznania. W przeddzień święta sprawowane było Całonocne Czuwanie. Uroczystości niedzielne rozpoczął Akatyst do Poczajowskiej Ikony Matki Bożej sprawowany przez ks. mitrata Mikołaja Hajduczenię, który był śpiewany przez wszystkich wiernych zgromadzonych w świątyni.

Po przywitaniu Jego Ekscelencji rozpoczęła się Boska Liturgia. Biskup w swym kazaniu, nawiązując do fragmentu niedzielnej ewangelii, wyjaśnił jak ważny w naszym życiu jest post. Podkreślił, iż każdy z nas choruje tak cieleśnie jak i duchowo i potrzebuje uzdrowienia. Władyka odniósł powyższe słowa do cudownej ikony Matki Bożej Poczajowskiej, dzięki której tak wielu ludzi wciąż otrzymuje wybawienie od wszelkich chorób.

Na zakończenie Biskup Atanazy raz jeszcze zwrócił się do licznie przybyłych wiernych. W swoim słowie Władyka opowiedział o ostatnim świadectwie wstawiennictwa Matki Bożej, Która za sprawą swej ikony Poczajowskiej w cudowny pomogła jednej z parafianek tej parafii. Modląc się do Bogurodzicy przed Jej cudownym Poczajowskim obrazem dostąpiła ona łaski uzdrowienia od ciężkiej choroby. Następnie kopia Poczajowskiej Ikony Matki Bożej przybyła do bydgoskiej parafii. Tak diasporalna parafia, jaką jest właśnie św. Mikołaja otrzymała w ten sposób błogosławieństwo i znak, że Bogurodzica okrywa ją swym Omoforionem. W ostatnim zdaniu Jego Ekscelencja wyraził nadzieję, że Matka Boża pomoże ocalić bydgoską cerkiew i doprowadzi do stanu, na jaki ona rzeczywiście zasługuje.

Ks. Mariusz Radziwon – proboszcz parafii – w imieniu swoim oraz parafian podziękował Arcypasterzowi za przybycie do grodu nad Brdą i Wisłą oraz za jego modlitwy i uświetnienie tego dnia swoją osobą.

W cerkwi św. Mikołaja w Bydgoszczy w każdą ostatnią niedzielę miesiąca bezpośrednio po św. Liturgii sprawowany jest Akatyst do Matki Bożej Poczajowskiej.

Tekst:

ks. Mariusz Radziwon