Aktualności

30.07.2018r.

Doniosłe uroczystości ku czci Św. Olgi w Łodzi

Thumb 1

28 lipca, kiedy Święta Cerkiew Prawosławna obchodziła 1030 rocznicę Chrztu Rusi i pamięć Św. Równego Apostołom Księcia Włodzimierza, katedralna parafia pw. Św. Aleksandra Newskiego w Łodzi dodatkowo obchodziła pamięć swojej drugiej patronki – Św. Równej Apostołom Księżnej Olgi. Cerkiew pw. Św. Równej Apostołom Księżnej Olgi w Łodzi obchodzi w tym roku swoje 120 lecie i jest jedyną prawosławną świątynią w Polsce pod takim wezwaniem.

W sobotę 28 lipca do Łodzi przybyło duchowieństwo diecezji łódzko-poznańskiej z Torunia, Bydgoszczy, Piotrkowa Trybunalskiego, Radomia i Częstochowy. O godzinie 9.00 ks. mitrat Mirosław Drabiuk, ks. prot. Jan Jakimiuk i ks. Aleksy Kucy odsłużyli Akatyst ku czci św. Olgi, natomiast o godz. 9.45 miało miejsce uroczyste powitanie Ordynariusza Diecezji – Jego Ekscelencji Biskupa Atanazego, który następnie celebrował Świętą Liturgię w asyście ks. mitrata Mikołaja Hajduczeni, ks. mitrata Mirosława Dabiuka, ks. prot. Eugeniusza Fiedorczuka, ks. prot. Tomasza Rubczewskiego, ks. prot. Jana Jakimiuka, ks prot. Mirosława Antosiuka, ks. Aleksego Kucego, ks. Mariusza Radziwona oraz ks. diakona Jerzego Wodopjanowa.

Na zakończenie Liturgii po adoracji Święta biskup Atanazy zwrócił się ze słowem do wiernych, w którym przybliżył drogę życiową Świętej Olgi oraz rolę, jaką odegrała w nawróceniu się na chrześcijaństwo Ziemi Ruskiej. Władyka podkreślił, że mimo życia wśród pogan nie tylko nie bała się ona wyznawać swoją wiarę w Chrystusa, ale usiłowała nawrócić na nią swojego syna księcia Światosława i jego dzieci. To właśnie za sprawą tej wielkiej świętej jej wnuk, święty książę Włodzimierz przyjął chrześcijaństwo i doprowadził do chrztu Rusi Kijowskiej. „Bóg wybrał ją jako tą, która szerzyła wiarę chrześcijańską, zaś wiara chrześcijańska jest wiarą miłości. Tę miłość chrześcijańską zasadzała ona w sercach swoich poddanych i swojego najbliższego otoczenia” stwierdził Władyka i przypomniał, że zarówno święta Olga jak i święty Włodzimierz byli władcami surowymi, jednak ta ich surowość przemieniona wiarą i miłością Chrystusa odegrała kluczową rolę w wyjściu z ciemności i pogaństwa wschodnich Słowian.

Biskup Atanazy podziękował przybyłemu duchowieństwu, chórowi oraz wszystkim zgromadzonym wiernym za wspólną modlitwę i udzielił błogosławieństwa Bożego.

Tekst: ks. Aleksy Kucy